PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (151-165)
Cyberbullying in terms of prevention and education
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study addresses the problem of cyberbullying, which is a new form of aggression among schoolchildren resulting from the development of digital technologies. The aim of the study is not only to show the specificity of cyberbullying and its negative effects, but above all to indicate the possibility of counteracting this phenomenon in terms of prevention and education. Based on the analysis of significant scientific publications in the area of the discussed considerations, it was shown that the phenomenon of cyberbullying differs significantly from traditional violence and has a much wider range and greater impact. It was also indicated that in order to counteract the phenomenon of cyberbullying, it is necessary, first of all, to properly target and intensify the educational influence of the family and to take this issue into account in the didactic and educational process of the school and in the preventive activities undertaken, addressed to school children and youth.
 
REFERENCES (29)
1.
Berson I.R., Berson M.J., Ferron J. (2002). Emerging risks of violence in the digital age: Lessons for educators from an online study of adolescent girls in the United States. Journal of School Violence 1 (2), s. 51–71, https://doi.org/10.1300/J202v0... (dostęp: 24.05.2021).
 
2.
Clark D. Characterizing cyberspace: past, present and future MIT CSAILVersion 1.2 of March 12, http://ecir.mit.edu/index.php/... (dostęp:20.06.2021).
 
3.
Dehue F., Bolman C., Völlink T., Pouwelse M. (2012). Cyberbullying and traditional bullying in reletion with adolescents’ perception of parenting. Journal of CyberTherapy & Rehabilitation 5 (1), s. 25–34, https://www.researchgate.net/p... (dostęp: 22.06.2021).
 
4.
Dehue F., Bolman C., Völlink T. (2008). Cyberbullying: youngsters’experiences and parental. Cyberpsychology & Behavior 11 (2), s. 217–223, https://doi.org/10.1089/cpb.20... (dostęp: 14.06.2021).
 
5.
Hołyst B. (2015). Cyberstalking jako forma cyberprzemocy. Ius Novum 5, s. 104–129.
 
6.
Informacja o wynikach kontroli NIK: Zapobieganie i przeciwdziałanie cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2017,.
 
7.
Jędrzejko M., Morańska D. (2013). Pułapki współczesności. Cz. 1. Cyfrowi tubylcy: socjopedagogiczne aspekty nowych technologii cyfrowych = Digital natives: social and behavioral aspects of new digital technologie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR.
 
8.
Juvonen J., Gross E.F. (2008). Extending the school grounds? Bullying experiences in cyberspace. Journal of School Health 78 (9), s. 496–505, https://doi.org/10.1111/j.1746... (dostęp: 15.05.2021) Kraft E. Online Bystanders: Are They the Key to Preventing Cyberbullying, http://www.elementalethics.com... (dostęp:02.06.2021).
 
9.
Monks C., Smith P.K., Naylor P., Barter C., Ireland J., Coyne I. (2009). Bullying in different contexts: Commonalities, differences and the role of theory. Aggression and Violent Behavior 14, s. 146–156, https://doi.org/10.1016/j. avb.2009.01.004 (dostęp: 20.07.2021).
 
10.
Nobles M.R., Reyns B.W., Talbot K., Fisher B.S. (2014). Protection Against Pursuit: A Conceptual and Empirical Comparison of Cyberstalking and Stal king Victimization Among a National Sample. Justice Quarterly 31(6), s. 98–61014, https://doi.org/10.1080/074188... (dostęp: 10.05.2021).
 
11.
Nowicka E. (2012). Edukacja medialna i osobowość a wychowanie dzieci i młodzieży. W: T. Lewowiecki, B. Siemieniecki (red.), Cyberprzestrzeń i edukacja. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 174–178.
 
12.
Olweus D. (2012). Cyberbullying: An Overrated Phenomenon? European Journal of Developmental Psychology 9 (5), s. 520–538, https://doi.org/10.1080/174056... (dostęp: 14.05.2021).
 
13.
Olweus D. (2007). Mobbing. Fala przemocy w szkole. Jak ją powstrzymać? Warszawa: Agencja Wydawnicza „Jacek Santorski & Co”.
 
14.
Patchin W.J., Hinduja S. (2010). Traditional and nontraditional bullying among youth: a test of general strain theory. Young & Society 43(2), s. 727–775, https://doi.org/10.1177/004411... (dostęp: 28.05.2021).
 
15.
Pyżalski J. (2014). Polscy nauczyciele i uczniowie a agresja elektroniczna – zarys teoretyczny i najnowsze wyniki badań. W: M. Jędrzejko, D. Sarzała (red.), Człowiek i uzależnienia, Pułtusk–Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra JR, s. 117–140.
 
16.
Raport z badań „Nastolatki 3.0” NASK Państwowy Instytut Badawczy (2019). Warszawa, https://www.nask.pl/pl/raporty... (dostęp: 29.06.2021).
 
17.
Sarzała D., Piestrzyński W. (2015). Młodzież i dzieci w cyberprzestrzeni a zagrożenia w sferze socjalizacji. Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne 1 (2), s. 145–158.
 
18.
Sarzała D. (2007). Przekaz medialny jako problem pedagogiczny. W: B. Siemieniecki (red.) Manipulacja – Media – Edukacja. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 240–244.
 
19.
Sarzała D. (2009). Problem agresji i przemocy w multimediach elektronicznych – aspekty psychologiczne i etyczne. W: J. Bednarek, A. Andrzejewska (red.), Cyberświat – możliwości i zagrożenia. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, s. 243–273.
 
20.
Sarzała D. (2017). Fonoholizm wśród młodzieży szkolnej jako nowa forma zachowań ryzykownych. Kultura i Wychowanie 12 (2), s. 131–146, https://doi.org/10.25312/2083-... (dostęp: 03.05.2021).
 
21.
Schneider S.K., O’Donnell L., Stueve A. (2012). Coulter RWS. Cyberbullying, School Bullying, and Psychological Distress: A Regional Census of High School Students. American Journal of Public Health 102 (1), s. 171–177, https://doi.org/10.2105/AJPH.2... (dostęp: 21.05.2021).
 
22.
Smith P.K. (2011). Bullying in schools: Thirty years of research. W: C.P. Monks, L. Coyne (red.), Bullying in different contexts Cambridge: Cambridge University Press, s. 36–60.
 
23.
Sticca F., Ruggieri S., Alsaker F., Perren. S. (2013). Longitudinal Risk Factors for Cyberbulyling in Adolescence. Journal of Community & Applied Social Psychology 23 (1), s. 52–67, https://doi.org/10.1002/casp.2... (dostęp:11.05.2021).
 
24.
Szulc M. (2018a). Sposoby radzenia sobie ze stresem i umiejscowienie poczucia kontroli u ofiar cyberprzemocy. Pomeranian Journal of Life Science 64 (3), s. 81–87.
 
25.
Szulc M. (2018b). Psychologiczne uwarunkowania, konsekwencje i przeciwdziałanie zjawisku cyberprzemocy. Wychowanie na co Dzień 5–6, s. 3–9.
 
26.
Tokunaga R.S. (2010). Following, You home from school: a critical review and synthesis of research on cyberbullying victimization. Computers in Human Behavior 26 (3), s. 277–287, https://doi.org/10.1016/j.chb.... (dostęp: 22.06.2021).
 
27.
Twyman K., Saylor C., Taylor L.A., Comeaux C. (2010). Comparing children and adolescents engaged in cyberbullying to mached peers. Cyberpsychology. Behavior and Social Networking 13 (2), s. 195–199, https://doi.org/10.1089/cyber.... (dostęp: 20.05.2021).
 
28.
Vandebosch H., Cleemput V.K. (2009). Cyberbullying among youngsters: Profiles of bullies and victims. New Media Society 11 (8), s. 1349–1371, https://doi.org/10.1177/146144... (dostęp: 23.05.2021).
 
29.
Ybarra M., Mitchell K.J. (2007). Prevalence and frequency of Inter-net harassment instigation: Implications for adolescent health. Journal of Adolescent Health 41 (2), s. 189–95, https://doi.org/10.1016/j.jado... (dostęp: 25.06.2021).
 
Journals System - logo
Scroll to top