PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (335-354)
Digital transformation and outsourcing of accounting services. Fashion or necessity?
 
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Nowadays new technologies are being used in accounting services and their presence is becoming much more visible than just few years ago. Due to digital transformation, there is an urgent need for changing approach in enterprises in that area. Thanks to new regulations and much higher customer expectations accounting offices were obliged to conduct digital transformation. Use of dogmatic-legal method has shown some connections between changes in regulations and various IT solutions becoming necessary in accounting. Result of this research indicates that digital transformation in accounting services not just a fad, but a necessity.
 
REFERENCES (9)
1.
Bartosiewicz A, Smaga M., Regulacje prawa podatkowego dotyczące jednolitych plików kontrolnych, [w:] A. Bartosiewicz, M. Smaga, E-kontrola podatkowa i jednolity plik kontrolny, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2018, https://sip.lex.pl/#/monograph... (dostęp: 16.07.2021).
 
2.
Gawroński M., RODO Przewodnik ze wzorami, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 391.
 
3.
Kowalski R., Przechowywanie faktur na przykładach, ABC, https://sip.lex.pl/#/publicati... (dostęp: 31.07.2021).
 
4.
Kryczka S., Praca zdalna pod kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy, LEX/el., 2020, https://sip.lex.pl/#/publicati... (dostęp: 16.07.2021).
 
5.
Leśniak G.J., Firmy w pandemii tracą dokumenty, Prawo.pl, https://sip.lex.pl/#/external-... (dostęp: 16.07.2021).
 
6.
Marciniak J., Praca zdalna, LEX/el., 2020, https://sip.lex.pl/#/publicati... (dostęp: 16.07.2021).
 
7.
Mitrus L., Praca zdalna de lege lata i de lege ferenda – zmiana miejsca wykonywania pracy czy nowa koncepcja stosunku pracy?, cz. 2, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2020, nr 11, s. 3–10.
 
8.
Such-Pyrgiel M., Człowiek w dobie cyfrowej transformacji. Studium socjologiczne, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2019, ISBN 978-83-66220-96-6.
 
9.
Talar T., Ocena skutków prawnych wprowadzenia jednolitego pliku kontrolnego w podatku od towarów i usług, [w:] B. Sitek, J. Skwirowska, K. Milkowski (red.), Wpływ zmian w prawie gospodarczym na kondycję gospodarki, Kortowski Przegląd Prawniczy Monografie (KPP Monografie), Olsztyn 2019, s. 31–49.
 
Journals System - logo
Scroll to top