PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (335-354)
Cyfrowa transformacja a outsourcing usług księgowych. Moda czy konieczność?
 
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Udział nowych technologii wykorzystywanych w usługach rachunkowych coraz bardziej zaznacza swoją obecność. Cyfrowa transformacja wymusiła konieczność zmiany prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie tych usług. Obowiązki nałożone przez ustawodawcę na przedsiębiorców oraz oczekiwania klientów spowodowały przeprowadzenie cyfrowej transformacji w biurach rachunkowych. Stosując metodę dogmatyczno-prawną, wykazano związek pomiędzy zmianami w prawie a koniecznością stosowania nowoczesnych narzędzi elektronicznych i rozwiązań cyfrowych. Z przeprowadzonych badań wynika, że cyfrowa transformacja w zakresie usług rachunkowych stała się koniecznością, a nie modą.
 
REFERENCJE (9)
1.
Bartosiewicz A, Smaga M., Regulacje prawa podatkowego dotyczące jednolitych plików kontrolnych, [w:] A. Bartosiewicz, M. Smaga, E-kontrola podatkowa i jednolity plik kontrolny, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2018, https://sip.lex.pl/#/monograph... (dostęp: 16.07.2021).
 
2.
Gawroński M., RODO Przewodnik ze wzorami, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 391.
 
3.
Kowalski R., Przechowywanie faktur na przykładach, ABC, https://sip.lex.pl/#/publicati... (dostęp: 31.07.2021).
 
4.
Kryczka S., Praca zdalna pod kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy, LEX/el., 2020, https://sip.lex.pl/#/publicati... (dostęp: 16.07.2021).
 
5.
Leśniak G.J., Firmy w pandemii tracą dokumenty, Prawo.pl, https://sip.lex.pl/#/external-... (dostęp: 16.07.2021).
 
6.
Marciniak J., Praca zdalna, LEX/el., 2020, https://sip.lex.pl/#/publicati... (dostęp: 16.07.2021).
 
7.
Mitrus L., Praca zdalna de lege lata i de lege ferenda – zmiana miejsca wykonywania pracy czy nowa koncepcja stosunku pracy?, cz. 2, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2020, nr 11, s. 3–10.
 
8.
Such-Pyrgiel M., Człowiek w dobie cyfrowej transformacji. Studium socjologiczne, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2019, ISBN 978-83-66220-96-6.
 
9.
Talar T., Ocena skutków prawnych wprowadzenia jednolitego pliku kontrolnego w podatku od towarów i usług, [w:] B. Sitek, J. Skwirowska, K. Milkowski (red.), Wpływ zmian w prawie gospodarczym na kondycję gospodarki, Kortowski Przegląd Prawniczy Monografie (KPP Monografie), Olsztyn 2019, s. 31–49.
 
Journals System - logo
Scroll to top