PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (39-54)
Does modernity in terms of humanistic education always mean effectiveness? The study of effective and modern educational methods among students
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
It was said that humanities were at a low ebb between XX and XXI century. The more popular exact science became the less important humanities were. However, nowadays humanities are more interesting because of challenges connected with global crisis. First of all, an individual should be well-educated in order to face this difficulty. It makes that a person has appropriate implements to work under difficult conditions. The modernization of humanities education was necessary. Other modern didactic methods are still introduced. They broaden the perspective of future undergraduates and adapt humanities to demands from the world in which technology is essential. Unfortunately, it is said that the level of knowledge of humanities students is still decreasing. They point out that these modern methods are not always effective. That is why, students from five academic centers in Poland were examined. The aim was to identify their opinion about the effectiveness of modern educational methods. The study showed that humanities students appreciated modern educational methods but they treated them as helpful rather than dominating in educational process. o obniżającym się poziomie wiedzy absolwentów kierunków humanistycznych. Oni sami dają sygnały, że te nowoczesne metody nie zawsze spełniają swoją rolę. W związku z tym przeprowadzono badanie wstępne studentów z pięciu ośrodków akademickich w Polsce. Miało ono na celu określenie ich opinii na temat efektywności nowoczesnych metod nauczania. Badanie dowiodło, że studenci kierunków humanistycznych doceniają nowoczesne metody nauczania, ale widzą w nich bardziej narzędzie pomocnicze niż dominujące w procesie ich kształcenia.
 
REFERENCES (9)
1.
Bis, D. (2012). Polityka oświatowa Unii Europejskiej w obszarze kształcenia ustawicznego, w: Kształcenie zawodowe i ustawiczne a potrzeby rynku, red. Wołosiuk B., Nowak M., Biała Podlaska.
 
2.
Geertz, C. (2005). Zmącone gatunki. Nowa formuła myśli społecznej, w tegoż: Wiedza lokalna. Dalsze eseje z antropologii interpretatywnej, Kraków.
 
3.
Grzegorzewska, M. K. (1999). Pojęcie myślenia intuicyjnego w ujęciu filozoficzno-psychologicznym, [w:] Działanie, Myślenie, Cierpienie, praca zbiorowa, red Lipiec. J., Kraków.
 
4.
Kaniuk−Jabłońska, R. (1997). Nowe możliwości i zadania nauczycieli w okresie dążenia do integracji Europy, w: Kształcenie nauczycieli w kontekście integracji europejskiej, Lublin.
 
5.
Kiereś, H. (1996). Filozofia i humanistyka, „Człowiek w Kulturze” 10.
 
6.
Kostera, M. Szeluga−Romańska M. (2014). Komunikowanie a humanistyczne aspekty roli profesjonalnej menedżera: Studium etnograficzne, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” tom XV, zeszyt 11, cz. III, Łódź−Warszawa.
 
7.
Kwieciński, Z. (1999). Edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności. w: Humanistyka przełomu wieków, red. Kozielecki, J. Warszawa.
 
8.
Mazińska, M. (2004). Polityka edukacyjna Unii Europejskiej, Warszawa.
 
9.
Nowak, M. (2012). Koncepcje kształcenia zawodowego i ustawicznego między dyktatem rynku a humanizacją. w: Kształcenie zawodowe i ustawiczne a potrzeby rynku, red. Wołosiuk B., Nowak M., Biała Podlaska.
 
Journals System - logo
Scroll to top