PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (39-54)
Czy nowoczesność w edukacji humanistycznej zawsze jest synonimem skuteczności? Badanie opinii studentów na temat efektywności nowoczesnych metod nauczania
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
O humanistyce mówiło się na przełomie XX i XXI wieku, że przechodzi kryzys. Kierunki humanistyczne straciły na popularności na rzecz kierunków ścisłych. W obecnych czasach widoczny jest jednak zwrot ku humanistyce, co jest spowodowane koniecznością zmierzenia się z kryzysami dotykającymi globalny świat. Jednostka, która ma się z nimi zmierzyć, powinna być przede wszystkim do tego przygotowana dzięki rzetelnej edukacji. Ta wyposaża ją w narzędzia do działania w trudnych warunkach. Unowocześnienie procesu nauczania na kierunkach humanistycznych było koniecznością. Wprowadza się na nich kolejne nowoczesne metody dydaktyczne, które mają za zadanie poszerzyć perspektywę przyszłych absolwentów oraz dostosować kierunki humanistyczne do wymagań świata, w którym tak ważna jest technologia. Pomimo to wciąż mówi się
 
REFERENCJE (9)
1.
Bis, D. (2012). Polityka oświatowa Unii Europejskiej w obszarze kształcenia ustawicznego, w: Kształcenie zawodowe i ustawiczne a potrzeby rynku, red. Wołosiuk B., Nowak M., Biała Podlaska.
 
2.
Geertz, C. (2005). Zmącone gatunki. Nowa formuła myśli społecznej, w tegoż: Wiedza lokalna. Dalsze eseje z antropologii interpretatywnej, Kraków.
 
3.
Grzegorzewska, M. K. (1999). Pojęcie myślenia intuicyjnego w ujęciu filozoficzno-psychologicznym, [w:] Działanie, Myślenie, Cierpienie, praca zbiorowa, red Lipiec. J., Kraków.
 
4.
Kaniuk−Jabłońska, R. (1997). Nowe możliwości i zadania nauczycieli w okresie dążenia do integracji Europy, w: Kształcenie nauczycieli w kontekście integracji europejskiej, Lublin.
 
5.
Kiereś, H. (1996). Filozofia i humanistyka, „Człowiek w Kulturze” 10.
 
6.
Kostera, M. Szeluga−Romańska M. (2014). Komunikowanie a humanistyczne aspekty roli profesjonalnej menedżera: Studium etnograficzne, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” tom XV, zeszyt 11, cz. III, Łódź−Warszawa.
 
7.
Kwieciński, Z. (1999). Edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności. w: Humanistyka przełomu wieków, red. Kozielecki, J. Warszawa.
 
8.
Mazińska, M. (2004). Polityka edukacyjna Unii Europejskiej, Warszawa.
 
9.
Nowak, M. (2012). Koncepcje kształcenia zawodowego i ustawicznego między dyktatem rynku a humanizacją. w: Kształcenie zawodowe i ustawiczne a potrzeby rynku, red. Wołosiuk B., Nowak M., Biała Podlaska.
 
Journals System - logo
Scroll to top