PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (73-86)
Remote education – a difficult situation for a student with an autistic spectrum disorder and his family teachers
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the article is to present selected topics related to remote education of students from the spectrum of autistic disorders. The introductory part of the article describes the state of epidemic disaster caused by the global pandemic of the previously unknown COVID-19 disease, which forced the introduction of sanitary restrictions with the necessity to close educational institutions in Poland. The main part describes the assumptions and practical effects of remote education, which was introduced in Polish schools. The description takes into account, in a special way, the difficulties of students with autism and their families, which were caused by the compulsion of home education. The text is based on the method of descriptive-critical analysis of the literature.
 
REFERENCES (17)
1.
Attwood T. (2020). COVID-19 a autyzm. W: T. Attwood, T. Grandin, C. Gray, C. Stock Kranowitz (red.), Autyzm w czasie pandemii. Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 13–17.
 
2.
Bowen M., Plimley L. (2012). Włączenie uczniów z autyzmem w środowisko szkolne. Warszawa: SYNAPSIS.
 
3.
Buchner A., Majchrzak M., Wierzbicka M. (2020). Edukacja zdalna w czasie pandemii. Edycja 1. Warszawa: Fundacja Centrum Cyfrowe, William and Flora Hewlett Foundation, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Szkoła z Klasą, https://centrumcyfrowe.pl/eduk... (dostęp:17.05.2021).
 
4.
Buchner A., Wierzbicka M. (2020). Edukacja zdalna w czasie pandemii.Edycja 2. Warszawa: Fundacja Centrum Cyfrowe, William and Flora Hewlett Foundation, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Szkoła z Klasą, https://centrumcyfrowe.pl/eduk... (dostęp:17.05.2021).
 
5.
Chojak M. (2019). Neuropedagogika, neuroedukacja i neurodydaktyka. Fakty i mity. Warszawa: Difin.
 
6.
DSM-5 (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Fifth Edition. Washington-London: American Psychiatric Association.
 
7.
Fleming N., Baume D. (2006). Learning Styles Again: VARKing up the right tree! Educational Developments 7.4, s. 4–7, https://semcme.org/wp-content/... (dostęp: 22.06.2021).
 
8.
Friedlander D. (2020). Teraz ty jesteś nauczycielem… W: T. Attwood, T. Grandin, C. Gray, C. Stock Kranowitz (red.), Autyzm w czasie pandemii. Gdańsk:Harmonia Universalis, s. 103–110.
 
9.
Łukowska E., Urbanowicz E. (2020). Zaburzenia ze spektrum autyzmu (całościowe zaburzenia rozwojowe). W: B. Remberk (red.), Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie, s. 359–372.
 
10.
Makuch A., Techmański Ł., Gruntkowski Z. (2021). Zapiski zza ekranu. Praca online z młodzieżą i dorosłymi w czasie pandemii. Terapia Specjalna Dzieci i Dorosłych 17, s. 44–51.
 
11.
Najwyższa Izba Kontroli (2019). Wsparcie osób z autyzmem i zespołem Aspergera w przygotowaniu do samodzielnego funkcjonowania. Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli, https://www.nik.gov.pl/plik/id... (dostęp: 17.06.2021).
 
12.
Popek L. (2015). Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD). Podział, epidemiologia, diagnoza. W: A. Rozetti, F. Rybakowski (red.), Spektrum autyzmu – neurorozwojowe zaburzenia współwystępujące. Łódź – Warszawa: Krajowe Towarzystwo Autyzmu, s. 7–18.
 
13.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19. Dz.U. 2020, poz. 493, https://isap.sejm.gov.pl/isap.... (dostęp: 03.11.2021).
 
14.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Dz.U. 2017, poz. 1743, http://isap.sejm.gov.pl/isap.n... (dostęp: 03.11.2021).
 
15.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Dz.U., 2017. poz. 1578, http://isap.sejm.gov.pl/isap.n... (dostęp:03.11.2021).
 
16.
Spitzer M. (2012). Jak uczy się mózg. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
17.
Żylińska M. (2013). Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 
Journals System - logo
Scroll to top