PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (175-190)
Effective management of knowledge and expertise support to the development ofemployees of public administration
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The public sector against the private sector and non-governmental perceived as the slowest implementing new communication and information technologies. Recent years have shown that these two additional sectors rather boldly use technological innovation to a much greater extent than the public sector, which contributes to their dynamic development. Public sector organizations using new technologies, the most common use them to increase productivity, and increasingly, which undoubtedly enjoys to improve the quality of public services. Knowledge management and competency management is young and still constantly developing branch of the sphere of management. It contributes to development of new management tools and supplies to existing organizational objectives for new solutions. The purpose of this paper is to show skillful management of human resources in the public sector contributing to the development of competence of employees. In order to helpreachits scheme of issues related to knowledge and knowledge management based on the literature and an indication of the tools of knowledge management they encountered more frequently in the public sector.
 
REFERENCES (23)
1.
Armstrong M. (2001). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków, Dom Wydawniczy ABC.
 
2.
Badescu M., Garrouste C.H., Loi M. (2011). The distribution of adulttraining in European countries. Evidences from recent surveys. Brussels, JSC Scientific and Technical Reports, European Commission.
 
3.
Harasim W. (red.), (2006). Tendencje rozwojowe zarządzania zasobami ludzkimi. Warszawa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Promocji.
 
4.
Holsapple C.W. (red.), (2003). Handbook on Knowledge Management. W: M.J. Eppler, Making Knowledge Visible Through Knowledge Maps: Concepts, Elements, Cases.New York.
 
5.
Jashapara A. (2006). Zarządzanie wiedzą. Zintegrowane podejście. Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
6.
Juchniewicz M. (2002). Jakość zasobów pracy. Warszawa, Poltext.
 
7.
Kostera M. (2011). Zarządzanie personelem. Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
8.
Kowalczyk A., Nogalski B. (2007). Zarządzanie wiedzą. Koncepcje i narzędzia. Warszawa, Wydawnictwo Difin.
 
9.
Lisiecki M., Sitek B. (2011). Bezpieczeństwo dużych i średnich aglomeracji z perspektywy europejskiej. W: S. Tafaro, Kontrola władzy: wczoraj i dziś. Józefów, Wydawnictwo WSGE.
 
10.
Lucia A.D., Lepsinger R. (1999). The Art and Science of Competency Models: Pinpointing Critical Success Factors in Organizations. San Francisco, Jossey-Bass/ Pfeiffer.
 
11.
Malara Z. (2006). Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
12.
Marciniak J. (2006). Standaryzacja procesów zarządzania personelem. Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
 
13.
Nowa encyklopedia PWN (1997). Tom 6. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
14.
Oleksyn T. (2006). Zarządzanie kompetencjami: teoria i praktyka. Kraków, Oficyna Wydawnicza.
 
15.
Pocztowski A. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie, procesy, metody.Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
16.
Probst G., Raub S., Romhardt K. (2002). Zarządzanie wiedzą w organizacji. Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
 
17.
Sidor-Rządkowska M. (2011). Kompetencyjne systemy ocen pracowników. Przygotowanie, wdrażanie i integrowanie z innymi systemami ZZL. Warszawa, Wolters Kluwer Polska.
 
18.
Sitek M., Graca T. (red.), (2015). Nowe wyzwania dla Europy XXI wieku w dziedzinie zarzadzania i edukacji. Józefów, Wydawnictwo WSGE.
 
19.
Szałkowski A. (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy. Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny.
 
20.
Urbaniak B. (red.), (2001). Gospodarowanie pracą. W: Pocztowski A. Wokół pojęcia kompetencji i ich znaczenia w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
21.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).
 
22.
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.).
 
23.
Mikuła B. (2016). Zadania organizacji w zakresie zarządzania wiedzą, http://www.ementor.edu.pl (dostęp: 22.05.2016).
 
Journals System - logo
Scroll to top