PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (15-34)
Expansiveness and the problem of regional depopulation
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article addresses problems associated with depopulation of Polish cities and accompanying suburbanization that constitute serious challenge for regional policy. This problem has an increasing scope, which is why there are different concepts that in the assumption shall halt or slow down the process of certain areas depopulation. They derive essentially from previously formulated ideas, but focusing primarily on stimulating growth and development of regions. The aim of this publication is, using secondary data, analysis how elementary measurement of so-called region creative expansiveness, affect two variables – standard of living of its inhabitants and migration processes taking place in it.
 
REFERENCES (25)
1.
Begg I., Moore B., Rhodes J. (1986). Economic and social change in urban Britain and the inner cities. In Critical Issues in Urban Economic Development, V Hausner. Critical Issues in Urban Economic Development, Vol. 1. Oxford University Press, Oxford.
 
2.
Bieńkowska E. (2013). Depopulacja jako wyzwanie dla polskiej polityki miejskiej. w: Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie mieszkańców (w kontekście perspektywy finansowej 2014–2020) (s. 11–18). Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Kancelaria Senatu.
 
3.
Cheshire P., Hay D. (1989). Urban Problems in Western Europe. Unwin Hyman,London.
 
4.
Couch C., Cocks M., Bernt M. et al. (2012). Shrinking cities in Europe. Town and Country Planning, June 2012, s. 264–270.
 
5.
Florida R. (2010). Narodziny klasy kreatywnej. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
 
6.
Garreau J. (1991). Edge City. Norton, New York.
 
7.
Glaeser E., Kolko J., Saiz A. (2001). Consumer city. Journal of Economic Geography 1, s. 27–50.
 
8.
Haase A. (2013). No one-size-fits-all. O różnorodności kurczących się miast w Europie. w: Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie mieszkańców (w kontekście perspektywy finansowej 2014–2020) (s. 31–44). Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Kancelaria Senatu.
 
9.
Jacobs J. (1961). The Death and Life of Great American Cities. Random Hause, New York.
 
10.
Komninos N. (2008). Intelligent Cities and Globalisation of Innovation Networks, London and New York, Routledge.
 
11.
Korporowicz W. (2011). Zdrowie jako kategoria społeczno-ekonomiczna. „Gospodarka Narodowa” nr 7–8/2011 (s. 71–87).
 
12.
Kwaśnicki W. (2008). Ekspansywność ekonomiczna, społeczna i twórcza. w: W. Kwaśnicki (red.), Ekspansywność rozwoju krajów i regionów (s. 77–95). Wrocła w: Agencja Wydawnicza Argi s.c.
 
13.
Lucas R. (1988). On the Mechanics of Economic Development, Journal of Monetary Economics (s. 3–42).
 
14.
Musgrave R.A. (1987). Merit Goods. w: J. Eatwell, M. Milgate, P. Newman (red.), The New Palgrave: A Dictionary of Economic (s. 452–453), First Edition, t. 3, London.
 
15.
Olbrycht J. (2013). Shrinking Cities – problem globalny, problem europejski. w: Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie mieszkańców (w kontekście perspektywy finansowej 2014–2020) (s. 19–30). Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Kancelaria Senatu.
 
16.
Pascal A. (1987). The vanishing city. Urban Studies 24(6), (s. 597–603).
 
17.
Porter M. (1998). Clusters and the New Economics of Competition, Harvard Business Review. 76(6), (s. 77–90).
 
18.
Putnam R. (2008). Samotna gra w kręgle: upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Warszawa.
 
19.
Sepioł J. (2013). Wstęp. w: Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie mieszkańców (w kontekście perspektywy finansowej 2014–2020) (s. 7). Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Kancelaria Senatu.
 
20.
Storper M., Manville M. (2006). Behaviour, preferences and cities: Urban theory and urban resurgence. Urban Studies 43(8), (s. 1247–1274).
 
21.
Szukalski P. (2014). Przyszłość miast wojewódzkich w świetle prognozy GUS z 2014 r. Demografia i Gerontologia Społeczna – Biuletyn Informacyjny 2014, nr 11, Łódź.
 
22.
Turok I., Mykhnenko V. (2007). The trajectories of European cities, 1960–2005. Cities, vol. 24, No. 3. Elsevier, (s. 165–182).
 
23.
Van den Berg L., Drewett R., Klaasen L. et al. (1982). Urban Europe: A Study of Growth and Decline. Pergamon, Oxford.
 
24.
Augustyn A. (15.02.2016). Idea Cittaslow jako koncepcja zrównoważonego rozwoju małych miast. Pozyskano: http://mazowsze.hist.pl/678/19....
 
25.
Olędzka-Koprowska E. (2005). Rewitalizacja po polsku. Pozyskano: 18.02.2016, www.e-czytelnia.abrys.pl/przeglad-komunalny/2005-2-156/srodowisko-1719/jakozywic-miasto-4590.
 
Journals System - logo
Scroll to top