PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (15-34)
Ekspansywność wobec problemu regionalnej depopulacji
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule poruszono problemy związane z depopulacją polskich miast oraz towarzyszącą jej suburbanizacją, stanowiące poważne wyzwanie dla polityki regionalnej. Problem ten ma coraz większy zasięg, dlatego też pojawiają się różnego rodzaju koncepcje, które w założeniu mają powstrzymać lub spowolnić proces wyludniania określonych obszarów. Wywodzą się one zasadniczo z wcześniej formułowanych idei, jednak koncentrują się przede wszystkim na stymulowaniu wzrostu Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska i rozwoju regionów. Celem publikacji jest, przy wykorzystaniu danych wtórnych, analiza, w jaki sposób wielkości elementarne tzw. ekspansywności twórczej regionu wpływają na dwie zmienne – poziom życia jego mieszkańców oraz procesy migracyjne w nim zachodzące
 
REFERENCJE (25)
1.
Begg I., Moore B., Rhodes J. (1986). Economic and social change in urban Britain and the inner cities. In Critical Issues in Urban Economic Development, V Hausner. Critical Issues in Urban Economic Development, Vol. 1. Oxford University Press, Oxford.
 
2.
Bieńkowska E. (2013). Depopulacja jako wyzwanie dla polskiej polityki miejskiej. w: Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie mieszkańców (w kontekście perspektywy finansowej 2014–2020) (s. 11–18). Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Kancelaria Senatu.
 
3.
Cheshire P., Hay D. (1989). Urban Problems in Western Europe. Unwin Hyman,London.
 
4.
Couch C., Cocks M., Bernt M. et al. (2012). Shrinking cities in Europe. Town and Country Planning, June 2012, s. 264–270.
 
5.
Florida R. (2010). Narodziny klasy kreatywnej. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
 
6.
Garreau J. (1991). Edge City. Norton, New York.
 
7.
Glaeser E., Kolko J., Saiz A. (2001). Consumer city. Journal of Economic Geography 1, s. 27–50.
 
8.
Haase A. (2013). No one-size-fits-all. O różnorodności kurczących się miast w Europie. w: Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie mieszkańców (w kontekście perspektywy finansowej 2014–2020) (s. 31–44). Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Kancelaria Senatu.
 
9.
Jacobs J. (1961). The Death and Life of Great American Cities. Random Hause, New York.
 
10.
Komninos N. (2008). Intelligent Cities and Globalisation of Innovation Networks, London and New York, Routledge.
 
11.
Korporowicz W. (2011). Zdrowie jako kategoria społeczno-ekonomiczna. „Gospodarka Narodowa” nr 7–8/2011 (s. 71–87).
 
12.
Kwaśnicki W. (2008). Ekspansywność ekonomiczna, społeczna i twórcza. w: W. Kwaśnicki (red.), Ekspansywność rozwoju krajów i regionów (s. 77–95). Wrocła w: Agencja Wydawnicza Argi s.c.
 
13.
Lucas R. (1988). On the Mechanics of Economic Development, Journal of Monetary Economics (s. 3–42).
 
14.
Musgrave R.A. (1987). Merit Goods. w: J. Eatwell, M. Milgate, P. Newman (red.), The New Palgrave: A Dictionary of Economic (s. 452–453), First Edition, t. 3, London.
 
15.
Olbrycht J. (2013). Shrinking Cities – problem globalny, problem europejski. w: Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie mieszkańców (w kontekście perspektywy finansowej 2014–2020) (s. 19–30). Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Kancelaria Senatu.
 
16.
Pascal A. (1987). The vanishing city. Urban Studies 24(6), (s. 597–603).
 
17.
Porter M. (1998). Clusters and the New Economics of Competition, Harvard Business Review. 76(6), (s. 77–90).
 
18.
Putnam R. (2008). Samotna gra w kręgle: upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Warszawa.
 
19.
Sepioł J. (2013). Wstęp. w: Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie mieszkańców (w kontekście perspektywy finansowej 2014–2020) (s. 7). Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Kancelaria Senatu.
 
20.
Storper M., Manville M. (2006). Behaviour, preferences and cities: Urban theory and urban resurgence. Urban Studies 43(8), (s. 1247–1274).
 
21.
Szukalski P. (2014). Przyszłość miast wojewódzkich w świetle prognozy GUS z 2014 r. Demografia i Gerontologia Społeczna – Biuletyn Informacyjny 2014, nr 11, Łódź.
 
22.
Turok I., Mykhnenko V. (2007). The trajectories of European cities, 1960–2005. Cities, vol. 24, No. 3. Elsevier, (s. 165–182).
 
23.
Van den Berg L., Drewett R., Klaasen L. et al. (1982). Urban Europe: A Study of Growth and Decline. Pergamon, Oxford.
 
24.
Augustyn A. (15.02.2016). Idea Cittaslow jako koncepcja zrównoważonego rozwoju małych miast. Pozyskano: http://mazowsze.hist.pl/678/19....
 
25.
Olędzka-Koprowska E. (2005). Rewitalizacja po polsku. Pozyskano: 18.02.2016, www.e-czytelnia.abrys.pl/przeglad-komunalny/2005-2-156/srodowisko-1719/jakozywic-miasto-4590.
 
Journals System - logo
Scroll to top