PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (79-94)
The ethos of Teacher profession
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The postulate of teacher responsibility toward and for the world shows wider than ever horizons of moral education and that is its greatest responsibility. Depicted types of professional responsibility of teacher indicates interpenetrating variety of responsibility of the teaching profession. Teacher’s responsibility as defined in the documents governing the formal aspect of professional responsibility, in ordinances of educational authorities, regulations, and curricula has its foundation in moral values of teacher, which is the source of his sense of professional responsibility
 
REFERENCES (31)
1.
Bocheński, J. M. (1993), Co to jest autorytet? [ w:] Logika i filozofia. Warszawa: PWN.
 
2.
Ćmiel, S. (2011), Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Józefów: Wydawnictwo WSGE.
 
3.
Day, C. (2007), Rozwój zawodowy nauczyciela. Gdańsk: Wydawnictwo GWP LIBER.
 
4.
Dziurzyński, K. (2011), Obraz władzy, zaufanie do niej i autorytaryzmjako wyznaczniki społecznego myślenia studentek kierunków pedagogicznych. [w:] Arciszewska, E., Dziurzyński, K., Jurewicz, M. (red.), Zmienne konteksty edukacji wczesnoszkolnej. Józefów: Wydawnictwo WSGE.
 
5.
Dudek, J. (1995), Etyka zawodu nauczyciela. Zielona Góra: Wydawnictwo WSP.
 
6.
Erasmus, E. (2011), Dylematy sukcesów, awansów i karier w okresie transformacji. Józefów: Wydawnictwo WSGE.
 
7.
Fedyszak-Radziejowska, B. (1992), Etos pracy rolnika – modele społeczne a rzeczywistość. Warszawa: PAN - IRWiR.
 
8.
Jackson,P.W., Boostrom, R. E., Hansen, D. T. (1993), The moral Life of Schools. San Francisco: Jossey - Bass.
 
9.
Jan Paweł II, (1999), Homilia wygłoszona podczas mszy świętej w Łowiczu 14 czerwca 1999, [w:] Bóg jest miłością. Warszawa: Edipresse Polska S.A.
 
10.
Kałuszyński, M. (2001), Nauczyciel i uczeń. Problemy etyczne wychowania i nauczania. Wrocław: Wydawnictwo Atla 2.
 
11.
Kiciński, K. (1999), Moralność, w: Encyklopedia socjologii. t. 2. Warszawa ; PWN.
 
12.
Kotarbiński, T. (1991), Myśli i słowa. Zielona Góra: Wydawnictwo WSP.
 
13.
Kotusiewicz, A., Kwiatkowska, H., Zaczyński, P. (1993), Pedeutologia – badania i koncepcje metodologiczne. Warszawa: Wydawnictwo UW.
 
14.
Kowal, S. (2004), Współczesne konteksty odpowiedzialności nauczyciela. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP.
 
15.
Kwieciński, Z. (1998),Edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności. Poznań: Instytut Badań Edukacyjnych.
 
16.
Legowicz, J. (1975), O nauczycielu. Filozofia nauczania i wychowania. Warszawa: PWN.
 
17.
Majka, J. (1981), Metodologia nauk teologicznych. Wrocław: Wydawnictwo WKA.
 
18.
Mariański, J. (1990), Moralność w procesie przemian. Warszawa: PAX.
 
19.
Michalski, J. (1997), Pełnienie roli nauczyciela a poszukiwanie własnej tożsamości. [w:] Nauczyciele z prowincji u progu reformy edukacji, (red.), T. Bajkowski, A. Nalaskowski, Toruń: Wydawnictwo UT.
 
20.
Migała, P. (2011), Wybrane elementy patologii społecznej w aspekcie ich uwarunkowań. Józefów: Wydawnictwo WSGE.
 
21.
Nowak-Dziemianowicz, M. (2001), Oblicza nauczyciela. Oblicza szkoły. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
22.
Pachociński, R. (1993), Kształcenie nauczycieli za granicą. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 
23.
Pawełczyńska, A. (1992), Praca i uczciwość Warszawa: Wydawnictwo AW.
 
24.
Podgórecki, A. (1995), Społeczeństwo polskie Rzeszów: Wydawnictwo WSP.
 
25.
Stepulak, M. Z. (2007), Psycholog jako zawód zaufania społecznego. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 
26.
Szawiel, T. (1991), Etos i szansa. Kultura i Społeczeństwo. Wrocław: Instytut Kulturoznawstwa.
 
27.
Szluz, B. (2001), Od prawa szkolnego do etyki pedagogicznej. Rzeszów: Wydawnictwo Naukowe AP.
 
28.
Sztompka, P. (2003), Socjologia. Kraków: Znak.
 
29.
Tischner, J. (1998), Spór o istnienie człowieka. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
30.
Wójcik, A. (2007), Asertywność w pracy nauczyciela. [w:] Nauczyciel kompetentny. (red.), Z. Bartkowicz, M. Kowaluk, M. Samujło, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 
31.
Żechowska, B. (1995), O poznaniu nauczyciela. Kraków: Wydawnictwo AP.
 
Journals System - logo
Scroll to top