PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (79-94)
Etos zawodu nauczyciela
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Postulat odpowiedzialności nauczyciela wobec świata i za świat ukazuje szersze niż kiedykolwiek dotychczas horyzonty moralnego wychowania i to jest jego największą odpowiedzialnością. Ukazane rodzaje odpowiedzialności zawodowej nauczyciela wskazują na wzajemnie przenikające się odmiany odpowiedzialności profesji nauczycielskiej. Odpowiedzialność nauczyciela określona w dokumentach regulujących formalny aspekt odpowiedzialności zawodowej, w zarządzeniach władz oświatowych, przepisach, programach nauczania ma swoją podbudowę na wartościach moralnych nauczyciela, stanowiącej źródło jego poczucia odpowiedzialności zawodowej.
 
REFERENCJE (31)
1.
Bocheński, J. M. (1993), Co to jest autorytet? [ w:] Logika i filozofia. Warszawa: PWN.
 
2.
Ćmiel, S. (2011), Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Józefów: Wydawnictwo WSGE.
 
3.
Day, C. (2007), Rozwój zawodowy nauczyciela. Gdańsk: Wydawnictwo GWP LIBER.
 
4.
Dziurzyński, K. (2011), Obraz władzy, zaufanie do niej i autorytaryzmjako wyznaczniki społecznego myślenia studentek kierunków pedagogicznych. [w:] Arciszewska, E., Dziurzyński, K., Jurewicz, M. (red.), Zmienne konteksty edukacji wczesnoszkolnej. Józefów: Wydawnictwo WSGE.
 
5.
Dudek, J. (1995), Etyka zawodu nauczyciela. Zielona Góra: Wydawnictwo WSP.
 
6.
Erasmus, E. (2011), Dylematy sukcesów, awansów i karier w okresie transformacji. Józefów: Wydawnictwo WSGE.
 
7.
Fedyszak-Radziejowska, B. (1992), Etos pracy rolnika – modele społeczne a rzeczywistość. Warszawa: PAN - IRWiR.
 
8.
Jackson,P.W., Boostrom, R. E., Hansen, D. T. (1993), The moral Life of Schools. San Francisco: Jossey - Bass.
 
9.
Jan Paweł II, (1999), Homilia wygłoszona podczas mszy świętej w Łowiczu 14 czerwca 1999, [w:] Bóg jest miłością. Warszawa: Edipresse Polska S.A.
 
10.
Kałuszyński, M. (2001), Nauczyciel i uczeń. Problemy etyczne wychowania i nauczania. Wrocław: Wydawnictwo Atla 2.
 
11.
Kiciński, K. (1999), Moralność, w: Encyklopedia socjologii. t. 2. Warszawa ; PWN.
 
12.
Kotarbiński, T. (1991), Myśli i słowa. Zielona Góra: Wydawnictwo WSP.
 
13.
Kotusiewicz, A., Kwiatkowska, H., Zaczyński, P. (1993), Pedeutologia – badania i koncepcje metodologiczne. Warszawa: Wydawnictwo UW.
 
14.
Kowal, S. (2004), Współczesne konteksty odpowiedzialności nauczyciela. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP.
 
15.
Kwieciński, Z. (1998),Edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności. Poznań: Instytut Badań Edukacyjnych.
 
16.
Legowicz, J. (1975), O nauczycielu. Filozofia nauczania i wychowania. Warszawa: PWN.
 
17.
Majka, J. (1981), Metodologia nauk teologicznych. Wrocław: Wydawnictwo WKA.
 
18.
Mariański, J. (1990), Moralność w procesie przemian. Warszawa: PAX.
 
19.
Michalski, J. (1997), Pełnienie roli nauczyciela a poszukiwanie własnej tożsamości. [w:] Nauczyciele z prowincji u progu reformy edukacji, (red.), T. Bajkowski, A. Nalaskowski, Toruń: Wydawnictwo UT.
 
20.
Migała, P. (2011), Wybrane elementy patologii społecznej w aspekcie ich uwarunkowań. Józefów: Wydawnictwo WSGE.
 
21.
Nowak-Dziemianowicz, M. (2001), Oblicza nauczyciela. Oblicza szkoły. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
22.
Pachociński, R. (1993), Kształcenie nauczycieli za granicą. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 
23.
Pawełczyńska, A. (1992), Praca i uczciwość Warszawa: Wydawnictwo AW.
 
24.
Podgórecki, A. (1995), Społeczeństwo polskie Rzeszów: Wydawnictwo WSP.
 
25.
Stepulak, M. Z. (2007), Psycholog jako zawód zaufania społecznego. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 
26.
Szawiel, T. (1991), Etos i szansa. Kultura i Społeczeństwo. Wrocław: Instytut Kulturoznawstwa.
 
27.
Szluz, B. (2001), Od prawa szkolnego do etyki pedagogicznej. Rzeszów: Wydawnictwo Naukowe AP.
 
28.
Sztompka, P. (2003), Socjologia. Kraków: Znak.
 
29.
Tischner, J. (1998), Spór o istnienie człowieka. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
30.
Wójcik, A. (2007), Asertywność w pracy nauczyciela. [w:] Nauczyciel kompetentny. (red.), Z. Bartkowicz, M. Kowaluk, M. Samujło, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 
31.
Żechowska, B. (1995), O poznaniu nauczyciela. Kraków: Wydawnictwo AP.
 
Journals System - logo
Scroll to top