PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (57-71)
Forms of supporting a child and family in inclusive education
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Supporting the child and family in inclusive education is a prerequisite for success in achieving its basic goals and objectives. Due to the importance of the problem, the aim of this article will be to analyze how to effectively support both children and their families by implementing the goals of inclusive education. The article introduces the definition of „inclusive education” at the beginning, presents the most important legal regulations and its basic goals and assumptions. The analysis of the collected information shows that Polish education law provides for a whole range of instruments that enable effective support in inclusive education, however, there are still challenges that must be met in the future.
 
REFERENCES (13)
1.
Chrzanowska I., Szumski G. (red.) (2019). Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole. Warszawa 2019.
 
2.
Grzegorzewska S. (2009). Różnicowanie kształcenia w klasach początkowych. Kraków.
 
3.
Karczewska-Gzik A. (2015). Model Lokalnej Współpracy na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. ORE.
 
4.
Mittler P. (2000). Working Towards Inclusive Education. Social Context. London.
 
5.
Neroj E. (2019). Wsparcie – instrumenty, zobowiązania systemowe, formalne i nieformalne formy. W: I. Chrzanowska, G. Szumski (red.). Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole. Warszawa.
 
6.
Rafał-Łuniewska J. (2018). Materiały z konferencji organizowanej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE). Konferencja – Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty. Warszawa.
 
7.
Rafał-Łuniewska J. (2018). Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji włączającej. Rzeszów.
 
8.
Such-Pyrgiel M. (2018). Społeczny wymiar życia singli. Studium socjologiczne. Józefów: Wyd. WSGE.
 
9.
Szczepkowska K. (2019). Współpraca z rodzicami, czyli jak rozmawiać o edukacji włączającej. Warszawa.
 
10.
Szczepkowska K. (2019). Edukacja włączająca w szkole – szanse i wyzwania. Warszawa.
 
11.
Wadsworth B. (1998). Teoria Piageta. Poznawczy i emocjonalny rozwój dziecka. Warszawa.
 
12.
Więckowski R. (1975). Nauczanie zróżnicowane. Warszawa.
 
13.
Zborowski Z. (1980). Rodzina jako grupa społeczno-wychowawcza. Warszawa.
 
Journals System - logo
Scroll to top