PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (10-23)
Influencer marketing jako nowoczesne narzędzie promocji w branży turystycznej
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Polska
2
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The development of technology has increased the importance of marketing activities undertaken, conducted online by companies. Of particular importance in this respect has been the promotion of products and services, branding and the creation of customer relationships. E-marketing, has brought many benefits to companies operating in various fields, including the tourism industry, which is significant for the development of the economy. Tourists are looking for inspiration for their trips, increasingly using the Internet for this purpose. The article outlines the importance of influencer reviews in the promotion of a tourism product. It also lists the undesirable activities that negatively influence the opinions of the audience.
 
REFERENCES (20)
1.
Baker K., What will Influencer marketing look like in 2021? Retrieved from https://blog.hubspot.com/marke....
 
2.
Brown D., Fiorella S. (2013). Influence marketing: How to create, manage, and measure brand influencers in social media marketing, Que Publishing.
 
3.
Byrne E., Kearney J., MacEvilly C. (2017). The role of influencer marketing and social influencers in public health. Proceedings of the Nutrition Society; (OCE3).
 
4.
Cyrek B.(2016). Media społecznościowe – nowa przestrzeń nauki , Kognitywistyka i media w edukacji; s. 45-46.
 
5.
Dewangan J., Siddiqui I., Trehan U. (2022). Social media influencer marketing: A systematic literature review.Int. J. Bus. Excell.; s. 1-18.
 
6.
Górecka-Butora P, Strykowski P., Biegun K. (2019). Influencer marketing od A do Z. Bielsko-Biała: Whitepress.
 
7.
Hoff E. (2022). Podróże i turystyka po COVID-19. Najnowszy raport ukazuje trendy podróżnicze na 2022 r. Polacy są gotowi wyjeżdżać częściej i wydawać więcej. Pobrane z: https://stronapodrozy.pl/podro.... (dostęp: 16.06.2022).
 
9.
Jak influencerzy z branży turystycznej mogą pomóc Twojej branży hotelarskiej 2018, Pobrane z: https://www.affde.com/pl/trave... (dostęp: 09.04.2022).
 
10.
Li F., Du T.C. (2011). Who is talking? An ontology-based opinion leader identification framework for word-of – mouth marketing in online social blogs. Decision support systems; s. 190-197.
 
11.
Lou C., Yuan S. (2019). Influencer marketing: how message value and credibility affect consumer trust of branded content on social media. Journal of Interactive Advertising; s. 58-73.
 
12.
Martínez-López F. J., Anaya-Sánchez R., Esteban-Millat I.., , Torrez-Meruvia, H. D’Alessandro S., Miles M. (2020). Influencer marketing: Brand control, commercial orientation and post credibility. Journal of Marketing Management; s. 1805-1831.
 
13.
Meerman Scott D. (2015). The New Rules of Marketing and PR: How to Use Social Media, Online Video, Mobile Applications, Blogs, News Releases, and Viral Marketing to Reach Buyers Directly, Hoboken, NJ: John Wiley.
 
14.
Oczachowska A. (2015). Wybrane aspekty marketingu w usługach turystycznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński; s.67-81.
 
15.
Sesar V., Hunjet A., Kozina G. (2021). Influencer marketing in travel and tourism: literature review. W:: Z. Baracskai,D. Vukovic, J. Janjusevic, Economic and Social Development (Book of Proceedings), 73rd International Scientific Conference on Economic and Social Development Development – “Sustainable Tourism in Post-pandemic World”.
 
16.
Stojczew K. (2021). Ocena wpływu pandemii koronawirusa na branżę turystyczną w Polsce. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; s.160.
 
17.
Stopczyńska K. (2021). Influencer marketing w dobie nowych mediów. Łódź: Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu; s.136.
 
18.
Zatwarnicka-Madura B., Nowacki R., Wojciechowska I. (2022). Influencer marketing as a tool in modern Communication—Possibilities of use in green energy promotion amongst Poland’s generation Z, Energies; doi:https://doi.org/10.3390/en1518....
 
19.
Zheng X., Luo J.M., Shang Z. (2022). Effect of parasocial relationship on tourist’s destination attitude and visit intention. PLoS One; doi:https://doi.org/10.1371/journa....
 
20.
Żyłowska K. (2022). Influencerzy wyznacznikiem destynacji naszych podróży?. Pobrane z: https://socialpress.pl/2021/05... (dostęp: 09.04.2022).
 
Journals System - logo
Scroll to top