PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (10-23)
Influencer marketing jako nowoczesne narzędzie promocji w branży turystycznej
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Polska
2
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Rozwój technologii przyczynił się do wzrostu znaczenia podejmowanych działań marketingowych, prowadzących online przez przedsiębiorstwa. Szczególnego znaczenia w tym zakresie nabrało promowanie produktów i usług, budowanie wizerunku marki, a także tworzenie relacji z klientami. E-marketing, przyniósł wiele korzyści firmom działającym w różnych dziedzinach, w tym w znaczącej dla rozwoju gospodarki branży turystycznej. Turyści szukają inspiracji dla swoich podróży, coraz częściej wykorzystując w tym celu Internet. W artkule przedstawiono znaczenie opinii influencera w promocji produktu turystycznego. Wyszczególniono również działania niepożądane, które negatywnie wpływają na opinie odbiorców.
 
REFERENCJE (20)
1.
Baker K., What will Influencer marketing look like in 2021? Retrieved from https://blog.hubspot.com/marke....
 
2.
Brown D., Fiorella S. (2013). Influence marketing: How to create, manage, and measure brand influencers in social media marketing, Que Publishing.
 
3.
Byrne E., Kearney J., MacEvilly C. (2017). The role of influencer marketing and social influencers in public health. Proceedings of the Nutrition Society; (OCE3).
 
4.
Cyrek B.(2016). Media społecznościowe – nowa przestrzeń nauki , Kognitywistyka i media w edukacji; s. 45-46.
 
5.
Dewangan J., Siddiqui I., Trehan U. (2022). Social media influencer marketing: A systematic literature review.Int. J. Bus. Excell.; s. 1-18.
 
6.
Górecka-Butora P, Strykowski P., Biegun K. (2019). Influencer marketing od A do Z. Bielsko-Biała: Whitepress.
 
7.
Hoff E. (2022). Podróże i turystyka po COVID-19. Najnowszy raport ukazuje trendy podróżnicze na 2022 r. Polacy są gotowi wyjeżdżać częściej i wydawać więcej. Pobrane z: https://stronapodrozy.pl/podro.... (dostęp: 16.06.2022).
 
9.
Jak influencerzy z branży turystycznej mogą pomóc Twojej branży hotelarskiej 2018, Pobrane z: https://www.affde.com/pl/trave... (dostęp: 09.04.2022).
 
10.
Li F., Du T.C. (2011). Who is talking? An ontology-based opinion leader identification framework for word-of – mouth marketing in online social blogs. Decision support systems; s. 190-197.
 
11.
Lou C., Yuan S. (2019). Influencer marketing: how message value and credibility affect consumer trust of branded content on social media. Journal of Interactive Advertising; s. 58-73.
 
12.
Martínez-López F. J., Anaya-Sánchez R., Esteban-Millat I.., , Torrez-Meruvia, H. D’Alessandro S., Miles M. (2020). Influencer marketing: Brand control, commercial orientation and post credibility. Journal of Marketing Management; s. 1805-1831.
 
13.
Meerman Scott D. (2015). The New Rules of Marketing and PR: How to Use Social Media, Online Video, Mobile Applications, Blogs, News Releases, and Viral Marketing to Reach Buyers Directly, Hoboken, NJ: John Wiley.
 
14.
Oczachowska A. (2015). Wybrane aspekty marketingu w usługach turystycznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński; s.67-81.
 
15.
Sesar V., Hunjet A., Kozina G. (2021). Influencer marketing in travel and tourism: literature review. W:: Z. Baracskai,D. Vukovic, J. Janjusevic, Economic and Social Development (Book of Proceedings), 73rd International Scientific Conference on Economic and Social Development Development – “Sustainable Tourism in Post-pandemic World”.
 
16.
Stojczew K. (2021). Ocena wpływu pandemii koronawirusa na branżę turystyczną w Polsce. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; s.160.
 
17.
Stopczyńska K. (2021). Influencer marketing w dobie nowych mediów. Łódź: Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu; s.136.
 
18.
Zatwarnicka-Madura B., Nowacki R., Wojciechowska I. (2022). Influencer marketing as a tool in modern Communication—Possibilities of use in green energy promotion amongst Poland’s generation Z, Energies; doi:https://doi.org/10.3390/en1518....
 
19.
Zheng X., Luo J.M., Shang Z. (2022). Effect of parasocial relationship on tourist’s destination attitude and visit intention. PLoS One; doi:https://doi.org/10.1371/journa....
 
20.
Żyłowska K. (2022). Influencerzy wyznacznikiem destynacji naszych podróży?. Pobrane z: https://socialpress.pl/2021/05... (dostęp: 09.04.2022).
 
Journals System - logo
Scroll to top