PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
ROZDZIAŁY
Cyfryzacja procesów biznesowych
Influencer marketing jako nowoczesne narzędzie promocji w branży turystycznej
Aleksandra Szejniuk, Agnieszka Werenowska, Anna Glista
10-23
Cyfryzacja działalności społecznej
Cyfryzacja w edukacji
214-236
STRESZCZENIE
Charakter tzw. czwartej rewolucji nie pozostawia złudzeń co do szans przetrwania w cyfrowym świecie, pełnym powiązań, zróżnicowanych, co do ich kształtu, siły i trwałości. Wszystkie te relacje są oparte w praktyce na co raz bardziej zaawansowanych rozwiązaniach komunikacyjnych i informacyjnych. Tylko organizacje, które, po pierwsze, zaakceptują konieczność nieustającej zmiany dostosowawczej do zmieniających się reguł funkcjonowania, a po drugie, będą zdolne do wyprzedzania trendów poprzez proponowanie innowacyjnych rozwiązań, osiągną sukces. Wyzwania przed którymi stoją organizacje dotyczą właściwie wszystkich sfer ich funkcjonowania, począwszy od elastycznego dopasowywania swoich strategii i ofert do zmiennego w swoich potrzebach, odbiorcy, czy szerzej, interesariusza. Następnie, wyzwania te dotyczą dostosowania dotychczasowych struktur organizacyjnych, podziałów funkcjonalnych wewnątrz organizacji, kształtu procesów, coraz bardziej wirtualnych i to we wszystkich obszarach współpracy z klientem, od jego obsługi, poprzez wykonanie lub świadczenie, aż po serwis posprzedażowy. W końcu wyzwania w obszarze zmian organizacji dotyczą samych produktów, które same w sobie muszą być coraz bardziej cyfrowe, tj. zawierać komponenty oparte na wykorzystaniu rozwiązań informatycznych, stanowiących o jego końcowym odbiorze. Nie należy w końcu zapominać o dodatkowej, a być może kluczowej, wartości cyfrowych zmian w organizacjach, którą jest wiedza. Zmiany budują wiedzę, a ona napędza dalszy postęp, w którym szczególne znaczenie ma innowacyjność i zdolność reagowania na zmiany w otoczeniu. Pomnażanie mądrości, którą osiąga się poprzez umiejętnego wykorzystanie posiadanych zasobów – także wiedzy – powinno być naczelnym celem kierujących i prowadzących zmianami. Zawartość merytoryczna treści rozdziałów zaprezentowanej monografii ma zróżnicowany charakter, ale wspólnym mianownikiem wszystkich rozważań jest cyfryzacja. Konieczność zmian dostosowawczych w kierunku elastycznych ram funkcjonowania i procesów, z założeniem krytycznej już dzisiaj roli systemów i technologii informatycznych, dotyczy zarówno organizacji biznesowych, społecznych, jak i edukacyjnych. Każdy z tych trzech segmentów organizacji wyszczególniono w monografii, pokazując zachodzące w nich zmiany na przykładzie wybranych aspektów. Lektura poszczególnych opracowań upoważnia do stwierdzenia, że pozostają one w obszarze zagadnień cyfryzacji organizacji. Nadaje to rozważaniom cechy aktualności. Opracowania zawierają wiedzę teoretyczną i praktyczną pokazując kategorie, zjawiska, a także mechanizmy oddziaływania na organizacje.
Journals System - logo
Scroll to top