PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (154-167)
Media społecznościowe a organy ścigania
 
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Media społecznościowe wykorzystujemy na różne sposoby, głównie mają słu- żyć nam do rozrywki, słuchania muzyki, oglądania filmów. Mamy komuni- katory do rozmów i połączeń online. Chwalimy się zakupem nowego domu, wakacjami, dziećmi, psami, sukcesami w pracy, w szkole. Chcemy się pokazać znajomym jak dobrze nam się wiedzie. Niestety zapominamy o tym, że nie ko- niecznie tylko nasi znajomi przeglądają nasze wpisy. Również służby chętnie korzystają z mediów społecznościowych. Tysiące zapytań i wniosków płynie do portali społecznościowych z prośbą o udostępnienie danych. Jesteśmy in- wigilowani pod każdym kątem jednak trzeba dodać, że to co zamieszczamy jest dobrowolne. Artykuł ma zobrazować jakie dane mogą uzyskać organy ścigania wnioskując o nie do media społecznościowych. Wskazać, że należy mądrze korzystać z tych mediów, gdyż na własne życzenie możemy przekazać dane o sobie tym co do których wolelibyśmy by nie wiedziały o nas za dużo. Media też są wykorzystywane przez organy, gdyż po pierwsze przenieśliśmy się w czasach covid do Internetu a ponadto w organach pracują również lu- dzie młodzi którzy doskonale wiedzą, że jest to cenne źródło informacji.
 
REFERENCJE (8)
1.
Dobrowolski G, Filipkowski W, Kisiel-Dorohnicki M, Rakoczy W., Wsparcie informatyczne dla analizy otwartych źródeł informacji w Internecie w walce z terroryzmem. Zarys problemu (w:) L. K. Paprzycki Z. Rau (red.), Praktyczne zagadnienia przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, Warszawa 2009, s. 279.
 
2.
Woźniak B., Internetowy czat w świetle prawa karnego, „Prokuratura i Prawo” 2011, nr 1.
 
3.
Mroziewicz K., Czas pluskiew, Wydawnictwo „Sensacje XX wieku”, Warszawa 2007.
 
4.
NATO Open Source Intelligence Handbook, listopad 2001 r.
 
5.
Omand D, Bartlett J, Miller C., #Intelligence, Demos, London 2012, s. 9.
 
6.
Radwaniak K, Wrzosek P.J., Biały wywiad w Policji – pozyskiwanie i analiza informacji ze źródeł otwartych [w:] J. Konieczny (red.), Analiza informacji w służbach policyjnych i specjalnych, Warszawa 2012.
 
7.
Radwaniak K., Biały wywiad w policji – narzędzie rozpoznawania zagrożeń terrorystycznych, „Studia prawnicze. Rozprawy i Materiały” 2012, nr 2 (11).
 
8.
Scott G. - Wielka Czwórka, Ukryte Dna Amazon, Aplle, Facebook i Google.
 
Journals System - logo
Scroll to top