PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (154-167)
Media społecznościowe a organy ścigania
 
 
More details
Hide details
1
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The media that our clients have in different ways are movies, videos, movies. We have instant messaging to chat and connect online. We boast about buying a new home, holidays, children, dogs, successes at work and at school. Now we show ourselves how well we want each other. Unfortunately, we forget that our friends are not only browsing our entries. with support for social media. Thousands of laws and set up on social networks with data sharing. We are under surveillance from all angles changing the need to add that we publish publications about the site. They are being prosecuted in law enforcement or in an offense against social media. Everyone knows that you should use these media wisely, because we have the opportunity to provide data about our- selves to those about whom we would like to know about a lot of us. The media are also citizens by perfectly well, because first of all we moved to the Internet in the times of covid and, additionally, in the authorities, citizens know that it is a valuable source of information.
 
REFERENCES (8)
1.
Dobrowolski G, Filipkowski W, Kisiel-Dorohnicki M, Rakoczy W., Wsparcie informatyczne dla analizy otwartych źródeł informacji w Internecie w walce z terroryzmem. Zarys problemu (w:) L. K. Paprzycki Z. Rau (red.), Praktyczne zagadnienia przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, Warszawa 2009, s. 279.
 
2.
Woźniak B., Internetowy czat w świetle prawa karnego, „Prokuratura i Prawo” 2011, nr 1.
 
3.
Mroziewicz K., Czas pluskiew, Wydawnictwo „Sensacje XX wieku”, Warszawa 2007.
 
4.
NATO Open Source Intelligence Handbook, listopad 2001 r.
 
5.
Omand D, Bartlett J, Miller C., #Intelligence, Demos, London 2012, s. 9.
 
6.
Radwaniak K, Wrzosek P.J., Biały wywiad w Policji – pozyskiwanie i analiza informacji ze źródeł otwartych [w:] J. Konieczny (red.), Analiza informacji w służbach policyjnych i specjalnych, Warszawa 2012.
 
7.
Radwaniak K., Biały wywiad w policji – narzędzie rozpoznawania zagrożeń terrorystycznych, „Studia prawnicze. Rozprawy i Materiały” 2012, nr 2 (11).
 
8.
Scott G. - Wielka Czwórka, Ukryte Dna Amazon, Aplle, Facebook i Google.
 
Journals System - logo
Scroll to top