PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (214-236)
Jakość zdalnej edukacji na kierunkach inżynierskich. Studium przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
2
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wykorzystanie dynamicznie rozwijających się technologii informacyjnych i komunikacyjnych w szkolnictwie wyższym oraz konieczność przejścia na zdalną edukację na skutek pandemii COVID – 19 spowodowały, że jakość edukacji, w tym edukacji zdalnej nabrała innego wymiaru. Jakość tę można rozpatrywać według różnych kryteriów. Jednym z nich jest badanie jakości zdalnej edukacji przy uwzględnieniu kierunki studiów. W przypadku niektórych kierunków studiów , zwłaszcza techniczno-inżynieryjnych wydaje się, że pomimo znacznego postępu technologicznego edukacja zdalna wciąż nie pozwala na uzyskanie pożądanej jakości kształcenia. Celem artykułu było zidentyfikowanie i zbadanie wybranych czynników wpływających na jakość kształcenia zdalnego na wybranych kierunkach studiów inżynierskich. W oparciu o wyniki badań przeprowadzonych w jednej z prywatnych uczelni na grupie 115 respondentów stwierdzono, że (1) wśród zajęć prowadzonych zdalnie najwyżej ocenione zostały wykłady i według studentów powinny one odbywać się w dalszym ciągu w formie zdalnej. (2) Najwyżej ocenianymi elementami zdalnego nauczania była terminowość prowadzonych zajęć oraz jakość przekazywanych treści. (3) Najgorzej ocenianym elementem zajęć zdalnych była aktywność. (4) Prowadzenie laboratoriów w formie zdalnej nie spełnia oczekiwań ze względu na ograniczone możliwości kontaktu z wykładowcą (brak kontaktu osobistego) oraz brak dostępu do aparatury i urządzeń. (5) Egzaminy w formie zdalnej mają wyższy poziom niż w formie tradycyjnej i w opinii studentów ten sposób ich zdawania jest korzystniejszy dla nich przede wszystkim ze względów ekonomicznych. (6) Na jakość zdalnej edukacji wpływ ma wiele czynników, które można analizować według różnych kryteriów. Dokonując oceny jakości kształcenia nie należy pomijać aspektów psychologicznym, ekonomicznym, technicznym i organizacyjnym.
 
REFERENCJE (20)
1.
Barret A., Chwla-Duggan R., Lowe J., Nikel J., Ukop E.,(2006). The concept of quality in education: a review of the ‘international’literature on the conceptof quality in education, EdQual Working Paper No. 3, University of Bristol, University of Bath; https://www.edqual.org/publica....
 
2.
Bożykowski, M., Izdebski, A., Jasiński, M., Konieczna-Sałamatin, J. (2021). Nauczanie w dobie pandemii i perspektywa powrotu do normalności. Raport. Warszawa: Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego.
 
3.
Burgol, M. (2008). Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka, Warszawa: Difin.
 
4.
Cheong Cheng, Y., Ming Tam, W. (1997). “Multi‐models of quality in education”, Quality Assurance in Education, Vol. 5 No. 1, pp. 22-31. https://doi.org/10.1108/096848....
 
5.
Czapiewska, G. (2021). Zmiany w jakości kształcenia akademickiego w dobie pandemii COVID – 19, Kultura i Edukacja nr 3 (133), s. 50 – 63; DOI: 10.15804/kie.2021.03.03.
 
6.
Grudowski, P., Lewandowski, K. (2012). Pojęcie jakości kształcenia i uwarunkowania jej kwantyfikacji w uczelniach wyższych, Gdańsk: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 10 nr 3 cz. 1, s. 394 – 404.
 
7.
Jamoliddinovich, u.B. (2022). Fundamentals of education quality in higher education, international journal of social sciences & interdisciplinary ijssir,vol.11, No.01, January2022.
 
8.
Knoch, K. (2021). Wady i zalety zdalnego kształcenia studentów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Gdańskim, Media i Społeczeństwo. Medioznawstwo, Komunikologia, Semiologia, Socjologia Mediów (14) s. 25 – 37.
 
9.
Krajewska, A. (2004). Jakość kształcenia uniwersyteckiego – ujęcie pedagogiczne, Białystok: Wydawnictwo Trans Humana.
 
10.
Masalimova, A. R, Khvatova, M. A, Chikileva, L. S, Zvyagintseva, E. P, Stepanova, V. V and Melnik, M. V (2022). Distance Learning in Higher Education During Covid-19. Frontiers in Education, 7:822958. doi: 10.3389/feduc.2022.822958.
 
11.
Modrzyński, P., Michalcewicz-Kaniowska, M., Zajdel, M. (2020). Uwarunkowania i potencjał zdalnego nauczania w kształceniu studentów. Raport. Bydgoszcz: Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; https://pbs.edu.pl/pl/media/14... _dostęp 25.06.2022.
 
12.
Ovsyanik, A. I., Sidorenko, G. G., Prasolov, V. I., Aleksandrova, N. S., Mashkin, N. A., Pozdnyakova, I.R., Makarova, E.V., (2020). Remote Education in Modern University: Potential Opportunities, Quality or Availability?, International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol. 24, Issue 4, s. 5027-5034. 10.37200/IJPR/V24I4/PR201602.
 
13.
Potera, A. (2021). Korzyści i zagrożenia zdalnego nauczania z perspektywy studentów oraz nauczycieli akademickich wybranych krakowskich uczelni, Kultura i Edukacja nr 3 (133) s. 11 – 23. DOI:10.15804/kie.2021.03.01.
 
14.
Redlarski, K., Garnik, I. (2014). Zastosowanie systemówe-learningu w szkolnictwie wyższym, W: B. A. Basińska, I. Garnik (red.). Zarządzanie informacyjnym środowiskiem pracy, s. 77-94. Gdańsk: Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.
 
15.
Rodriguez, J. V., Rodado D. N., Borrero, T. C., Parody, A., (2022). Multidimensional indicator to measure quality in education, International Journal of Educational Development 89; https://doi.org/10.1016/j.ijed....
 
16.
Rozszczynialski, W., Kijanka, A. (2020). Determinanty jakości edukacji zdalnej w szkołach wyższych, Zeszyt Naukowy.pl, nr 55, Kraków: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, s. 1 – 15.
 
17.
Telus, M. (2018). Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym ze szczególnym uwzględnieniem szkół niepublicznych w Polsce, W: Bezpieczeństwo gospodarcze i finansowe Polski w świetle globalizacji XXI wieku, Gospodarka i Finanse, zeszyt 9, Kielce: Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach.
 
18.
Tleuken, A., Turkyilmaz, A., Unger, K., Tokazhanov, G., Idriss El-Thalji, I., Mostafa, M.Y., Guney, M., Karaca, F. (2022). Which qualities should built environment possess to ensure satisfaction of higher-education students with remote education during pandemics?,Building and Environment, Vol. 207, Part B, https://doi.org/10.1016/j.buil....
 
19.
Toquero, C. M. (2020), Emergency remote education experiment amid COVID-19 pandemic, International Journal of Educational Research and Innovation (IJERI), 15, s. 162-176 https://doi.org/10.46661/ijeri....
 
20.
Waligóra, A. (2021), Dydaktyka zdalna w czasie pandemii COVID – 19 – opinie studentów, wnioski, implikacje poznawcze. Raport z badań. Kultura i Edukacja nr 3 (133) s. 117 – 133, DOI 10.15804/kie.2021.03.06.
 
Journals System - logo
Scroll to top