PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (214-236)
Quality of remote education in engineering courses. A case study
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
2
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The use of rapidly developing information and communication technologies in higher education and the need to move to remote education as a result of the COVID – 19 pandemic have caused the quality of education, including remote education, to take on a different dimension. This quality can be considered according to various criteria. One of these is the examination of the quality of remote education, taking into account the fields of study. In the case of some fields of study , especially technical-engineering fields of study, it seems that despite significant technological advances, remote education still does not allow for the desired quality of education. The aim of this article was to identify and investigate selected factors influencing the quality of remote education in selected engineering faculties. Based on the results of a survey conducted at a private university on a group of 115 respondents, it was found that (1) among the courses taught remotely, lectures were rated highest and, according to the students, they should continue to be conducted remotely. (2) The highest rated elements of remote teaching were the timeliness of the classes and the quality of the content delivered. (3) The lowest rated element of remote teaching was activity. (4) Conducting laboratories remotely does not meet expectations due to limited opportunities for contact with the lecturer (no personal contact) and lack of access to apparatus and equipment. (5) Remote examinations are of a higher standard than traditional examinations and, in the opinion of the students, this way of taking examinations is more advantageous to them, primarily for economic reasons. (6) The quality of distance learning is influenced by many factors, which can be analysed according to various criteria. Psychological, economic, technical and organisational aspects should not be overlooked when assessing the quality of education.
 
REFERENCES (20)
1.
Barret A., Chwla-Duggan R., Lowe J., Nikel J., Ukop E.,(2006). The concept of quality in education: a review of the ‘international’literature on the conceptof quality in education, EdQual Working Paper No. 3, University of Bristol, University of Bath; https://www.edqual.org/publica....
 
2.
Bożykowski, M., Izdebski, A., Jasiński, M., Konieczna-Sałamatin, J. (2021). Nauczanie w dobie pandemii i perspektywa powrotu do normalności. Raport. Warszawa: Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego.
 
3.
Burgol, M. (2008). Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka, Warszawa: Difin.
 
4.
Cheong Cheng, Y., Ming Tam, W. (1997). “Multi‐models of quality in education”, Quality Assurance in Education, Vol. 5 No. 1, pp. 22-31. https://doi.org/10.1108/096848....
 
5.
Czapiewska, G. (2021). Zmiany w jakości kształcenia akademickiego w dobie pandemii COVID – 19, Kultura i Edukacja nr 3 (133), s. 50 – 63; DOI: 10.15804/kie.2021.03.03.
 
6.
Grudowski, P., Lewandowski, K. (2012). Pojęcie jakości kształcenia i uwarunkowania jej kwantyfikacji w uczelniach wyższych, Gdańsk: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 10 nr 3 cz. 1, s. 394 – 404.
 
7.
Jamoliddinovich, u.B. (2022). Fundamentals of education quality in higher education, international journal of social sciences & interdisciplinary ijssir,vol.11, No.01, January2022.
 
8.
Knoch, K. (2021). Wady i zalety zdalnego kształcenia studentów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Gdańskim, Media i Społeczeństwo. Medioznawstwo, Komunikologia, Semiologia, Socjologia Mediów (14) s. 25 – 37.
 
9.
Krajewska, A. (2004). Jakość kształcenia uniwersyteckiego – ujęcie pedagogiczne, Białystok: Wydawnictwo Trans Humana.
 
10.
Masalimova, A. R, Khvatova, M. A, Chikileva, L. S, Zvyagintseva, E. P, Stepanova, V. V and Melnik, M. V (2022). Distance Learning in Higher Education During Covid-19. Frontiers in Education, 7:822958. doi: 10.3389/feduc.2022.822958.
 
11.
Modrzyński, P., Michalcewicz-Kaniowska, M., Zajdel, M. (2020). Uwarunkowania i potencjał zdalnego nauczania w kształceniu studentów. Raport. Bydgoszcz: Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; https://pbs.edu.pl/pl/media/14... _dostęp 25.06.2022.
 
12.
Ovsyanik, A. I., Sidorenko, G. G., Prasolov, V. I., Aleksandrova, N. S., Mashkin, N. A., Pozdnyakova, I.R., Makarova, E.V., (2020). Remote Education in Modern University: Potential Opportunities, Quality or Availability?, International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol. 24, Issue 4, s. 5027-5034. 10.37200/IJPR/V24I4/PR201602.
 
13.
Potera, A. (2021). Korzyści i zagrożenia zdalnego nauczania z perspektywy studentów oraz nauczycieli akademickich wybranych krakowskich uczelni, Kultura i Edukacja nr 3 (133) s. 11 – 23. DOI:10.15804/kie.2021.03.01.
 
14.
Redlarski, K., Garnik, I. (2014). Zastosowanie systemówe-learningu w szkolnictwie wyższym, W: B. A. Basińska, I. Garnik (red.). Zarządzanie informacyjnym środowiskiem pracy, s. 77-94. Gdańsk: Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.
 
15.
Rodriguez, J. V., Rodado D. N., Borrero, T. C., Parody, A., (2022). Multidimensional indicator to measure quality in education, International Journal of Educational Development 89; https://doi.org/10.1016/j.ijed....
 
16.
Rozszczynialski, W., Kijanka, A. (2020). Determinanty jakości edukacji zdalnej w szkołach wyższych, Zeszyt Naukowy.pl, nr 55, Kraków: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, s. 1 – 15.
 
17.
Telus, M. (2018). Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym ze szczególnym uwzględnieniem szkół niepublicznych w Polsce, W: Bezpieczeństwo gospodarcze i finansowe Polski w świetle globalizacji XXI wieku, Gospodarka i Finanse, zeszyt 9, Kielce: Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach.
 
18.
Tleuken, A., Turkyilmaz, A., Unger, K., Tokazhanov, G., Idriss El-Thalji, I., Mostafa, M.Y., Guney, M., Karaca, F. (2022). Which qualities should built environment possess to ensure satisfaction of higher-education students with remote education during pandemics?,Building and Environment, Vol. 207, Part B, https://doi.org/10.1016/j.buil....
 
19.
Toquero, C. M. (2020), Emergency remote education experiment amid COVID-19 pandemic, International Journal of Educational Research and Innovation (IJERI), 15, s. 162-176 https://doi.org/10.46661/ijeri....
 
20.
Waligóra, A. (2021), Dydaktyka zdalna w czasie pandemii COVID – 19 – opinie studentów, wnioski, implikacje poznawcze. Raport z badań. Kultura i Edukacja nr 3 (133) s. 117 – 133, DOI 10.15804/kie.2021.03.06.
 
Journals System - logo
Scroll to top