PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (176-186)
Tendencje i postulaty w kwestii opracowywania, wprowadzania do obrotu i wykorzystywania systemów sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence, AI) na obszarze UE
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Ekonomiczno- Humanistyczna w Warszawie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule poruszona jest kwestia regulacji prawnych zawartych w projekcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji, w tym między innymi założeń projektu, definicji sztucznej inteligencji i zakresu obowiązywania projektu, a także perspektyw i opini na temat projektu.
Journals System - logo
Scroll to top