PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (42-58)
Zarządzanie elektronicznym przepływem dokumentów przewozowych w drogowym transporcie rzeczy
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
2
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem nadrzędnym artykułu jest pokazanie jak proces digitalizacji dokumentów transportowych wpływa na wynik finansowy w przedsiębiorstwach transportowych. Branża transportowa jest jedną z najbardziej narażonych na zatory płatnicze, zatem potencjalnie każde usprawnienie powoduje podniesienie wartości przepływającego pieniądza, a także bezpośrednio wpływa na podniesienie, m.in. możliwości inwestycyjnych przedsiębiorstwa. Autorzy przedstawili kluczowe pojęcia związane z digitalizacją dokumentów transportowych oraz przegląd literaturowy w tym zakresie. Część badawcza dotyczy analizy przypadku przedsiębiorstwa transportowego, które wdrożyło proces obsługi elektronicznych wersji dokumentów transportowych jako wiodący. Na podstawie obserwacji badanego przedsiębiorstwa, pokazano również kluczowe bariery na które napotykają przedsiębiorcy oraz szanse na rozwój i wykorzystanie digitalizacji do dalszego usprawniania procesów.
Journals System - logo
Scroll to top