PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (168-175)
Nowoczesne technologie informacyjne w służbie polskiemu łowiectwu
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Współczesne społeczeństwo to społeczeństwo informacyjne, nastawione na szybki, wygodny, ale również bezpieczny przekaz informacji. Nowoczesne technologie teleinformatyczne są obecne we wszystkich dziedzinach naszego życia, również w czasie wolnym od pracy, czasie który poświęcamy swoim pasjom. Niniejszy artykuł jest próbą przedstawienie wybranych technologii, które wspierają łowiectwo w Polsce.
 
REFERENCJE (8)
1.
Ustawa z dnia 13 października 1995r. – Prawo łowieckie; Dz.U. 2022.0.1173 t.j.
 
2.
Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 2022 r., poz. 2185).
 
3.
Castells, M. (2004). Informacjonalizm i społeczeństwo sieciowe, „Przegląd Polityczny”, nr 64.
 
4.
Novikova, K. (2016). Informacja, wiedza, technologia w wybranych koncepcjach zmiany społecznej. Journal of Modern Science, 29(2).
 
5.
Nusslein, F. (2016). Łowiectwo.Podręcznik. – wyg. Galaktyka, sp. Zo.o., Łódź .
 
6.
Pierlak, W. (2022). Materiały Zespołu ds. ŁOW i EKEP PZŁ.
 
7.
Webster, F. (2014). Theories of the information Society, wyd. Routledge, New York.
 
8.
www.pzlow.pl.