PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (168-175)
Modern information technologies used in Polish hunting activities
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Modern society is an information society, focused on fast, convenient, but also safe transfer of information. Modern ICT technologies are present in all areas of our lives, also in our free time, in our passions. This article is an attempt to present selected technologies that support hunting in Poland.
 
REFERENCES (8)
1.
Ustawa z dnia 13 października 1995r. – Prawo łowieckie; Dz.U. 2022.0.1173 t.j.
 
2.
Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 2022 r., poz. 2185).
 
3.
Castells, M. (2004). Informacjonalizm i społeczeństwo sieciowe, „Przegląd Polityczny”, nr 64.
 
4.
Novikova, K. (2016). Informacja, wiedza, technologia w wybranych koncepcjach zmiany społecznej. Journal of Modern Science, 29(2).
 
5.
Nusslein, F. (2016). Łowiectwo.Podręcznik. – wyg. Galaktyka, sp. Zo.o., Łódź .
 
6.
Pierlak, W. (2022). Materiały Zespołu ds. ŁOW i EKEP PZŁ.
 
7.
Webster, F. (2014). Theories of the information Society, wyd. Routledge, New York.
 
8.
www.pzlow.pl.
 
Journals System - logo
Scroll to top