PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (24-41)
Znaczenie i rola e-commerce w dobie pandemii koronawirusa
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Polska
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Pandemia koronawirusa doszczętnie wstrząsnęła światem zarówno ekonomicznym, jak i społecznym. Nie odbiło się bez echa także w branży szerokorozumianego marketingu. Mniejsze budżety reklamowe, budowanie nowej tożsamości w świecie on-line, utrzymanie autentyczności i bezpieczeństwa produktu, czy przede wszystkim dostosowanie strategii marketingowej do nowej rzeczywistości. Przejawia to się tym, że nowi konsumenci zaczęli przenosić się do internetu. Celem niniejszego artykułu jest analiza i ocena wpływu pandemii wywołanej koronawirusem na funkcjonowanie marketingu w przedsiębiorstwach. CVID-19 z dnia na dzień zmienił życie ludzi na całym świecie. Przeprowadzono analizę literatury przedmiotu ukazując wpływ pandemii, która zakłóciła nie tylko miejsca pracy, ale i łańcuchy dostaw oraz rynki finansowe. Przede wszystkim miała wpływa na klientów. Pozycji dotyczącej tej tematyki jest niewiele, skąd przede wszystkim odnoszenie się do publikacji w internecie.
Journals System - logo
Scroll to top