PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (215-229)
Competency model of authority of local leader of culture (LLC)
 
More details
Hide details
1
Akademia Muzyczna w Łodzi
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Based on surveys, the competencies of a group of 102 cultural animators were specified as well as the level of social recognition they had in their local communities . Social recognition was assessed based on two clear criteria: social nomination for Marshal of Mazovia Province Award or the lack of it, and commitment or lack of commitment of volunteers to work with. Based on these two criteria three groups were identified within the study sample. • 35% of the study sample made animators nominated for Marshal of Mazovia Province Award who worked with volunteers. They were called local leaders of culture. • 47% - animators who were not nominated for the Award, but worked with volunteers. They were called cultural managers . • 18% - animators who were not nominated for the award and did not work with volunteers. They were called administrators . The study allowed us to identify a set of competencies shown by each of the groups. Group No. 1, enjoying double recognition, have the richest set of competencies , which consisted of leadership, managerial and specific personal competences . Animators from groups 2 and 3 , did not have several of the personal and leadership competencies possessed by animators from group 1. Social recognition expressed through nomination for Marshal of Mazovia Province Award or commitment of volunteers willing to follow and work with the animator as a leader, was used as a measure of operating authority enjoyed by the animators. . According to the definition of Polish Dictionary (2006 ) “authority is the recognition enjoyed by a person in any group.” A comparative analysis of the competences of the three groups ( 216 | WSGE leaders, managers and administrators ) shows that the leaders who enjoy authority, do not build it due to positions held or functions performed, but due to their competences.
 
REFERENCES (26)
1.
Antczak B. (2009). Rola marketingu w procesie kierowania firmą. WSGE, Zeszyty Naukowo-Dydaktyczne 1/6/2009.
 
2.
Baum R, Locke E.A., Kirkpatrick E.A.(1998). A longitudinal study of the relation of vision and vision communication to venture growth in entrepreneurial firms. Journal of Applied Psychology, 83, 43-54.
 
3.
Buckingham M., Coffman C. (2004). Po pierwsze: Złam wszelkie zasady. Co najwięksi menadżerowie na świecie robią inaczej. Wydawnictwo MT Biznes. Warszawa.
 
4.
Blanchard K.( 2011). Przywództwo wyższego stopnia. PWN. Warszawa.
 
5.
Collins J.( 2003). Od dobrego do wielkiego. Wydaw. SPM Project. Wrocław.
 
6.
Chrościcki Z.(2001). Zarządzanie projektem – zespołami zadaniowymi. Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa.
 
7.
Chwedorowicz J. (2011). Jak nauczyć ucznia skutecznego kierowania sobą w procesie uczenia się. Edukacja ustawiczna dorosłych. 1(72). s.121-129.
 
8.
Chwedorowicz J. (2011). Rozwój kompetencji twórczych ucznia. [w:] Jan Łaszczyk (red.), Filozofia i pedagogika twórczości – główne problemy, zasadnicze rozstrzygnięcia. wyd. Sowa. Warszawa.
 
9.
Chwedorowicz J. (2012). Kompetencje lokalnego lidera kultury. wyd. AMŁ. Łódź.
 
10.
Chwedorowicz J. Zarządzanie rozwojem zdolności dziecka w środowisku rodzinnym, w druku.
 
11.
Covey S.R. (2003). 7 nawyków skutecznego działania. Medium. Warszawa.
 
12.
Domański T.(2007). Marketing kultury. WUŁ. Łódź.
 
13.
Dornan J., Maxwell J.(1995). Strategia sukcesu. Studio Emka. Warszawa.
 
14.
Doz Y. L., Hamel G.(1998), Alliance Advantage. The art of Creating Value through Partnering. Harward Business School Press. Boston.
 
15.
Ferszt-Piłat K. (2012). Zaufanie jako fundament bezpieczeństwa we współczesnym społeczeństwie., JOMS nr 3/14/2012,ss.111-122.
 
16.
Griffin R. (2004). Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo PWN. Warszawa.
 
17.
Gzella Z. (2000). Wykłady dla studentów. AMŁ. Łódź.
 
18.
Kirkpatrick S.A. (2004). Visionary leadership theory.[in]J.M. Burns. G.R. Goethals, & G.J. Sorenson (Eds.). Encyclopedia of Leadership. Great Barrington. MA: Sage.
 
19.
Korzybski A.(1933). Science and Sanity. The International Non-Aristotelian Library Publishing Company. Lakeville, Connecticut.
 
20.
Lendrum T.(1997). The Strategic Partnering Handbook. A Practice Guide for Managers. McGraw-Hill, Book Company.
 
21.
Listwan T. (1993). Dobór i ocena kadry menadżerskiej. Wyd. AE we Wrocławiu. Wrocław.
 
22.
Miller M. (1999). Zagrajcie mi to pięknie. Pan Tadeusz według Andrzeja Wajdy. Prószczyński Media. Warszawa.
 
23.
Penc J.( 2002). Strategie zarządzania. Placet. Warszawa.
 
24.
Szejniuk A.(2011). Tradycyjne i nowoczesne koncepcje motywacji. JOMS nr 4/11/2011, ss. 201-217.
 
25.
Wojtaszczyk K., Jakubowski W.( 2003). Podstawy nauk politycznych. Warszawa.
 
26.
Zieniewicz K.(1999). Współczesne koncepcje i metody zarządzania. PWN. Warszawa.
 
Journals System - logo
Scroll to top