PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (55-76)
Critical approach to technocratic paradigm in the enciclical Laudato, si’ by Pope Francis
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Employing the humanistic methodology due to philosophical anthropology (human anthropology) J. M. Bergoglio (Pope Francis) carries on the profound critical analysis of technocratic paradigm and suggests ways of overcoming it by means of integral ecology. The author of the paper shows the methodological and social background of the papal argument and presents it in shape of an intellectual pastiche making an occasional use of some outstanding representatives of the XX century human anthropology which, additionally, intensifies suggestiveness of the text Laudato, si’ itself.
 
REFERENCES (9)
1.
Dewey, J. (1975). Sztuka jako doświadczenie, tłum. A. Potocki, wstęp I. Wojnar, Wrocław: Ossolineum.
 
2.
Franciszek (Jorge Maria Bergoglio).(2015). Encyklika LAUDATO, SI’ Ojca Świętego FRANCISZKA poświęcona TROSCE O WSPÓLNY DOM, Drukarnia Watykańska: (w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si_pl.pdf).
 
3.
Guardini, R.(1965). Das Ende der Neuzeit. Welt und Person. Freiheit, Gnade, Schicksal; wydanie polskie (1969) Koniec czasów nowożytnych. Świat i osoba. Wolność, łaska, los, tłum. Z. Włodkowa, M. Turowicz, J. Bronowicz. Kraków: Znak.
 
4.
Heidegger, M. (1977). Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, tłum. K. Michalski i inni, wybór, opracowanie i wstęp K. Michalski. Warszawa: Czytelnik.
 
5.
Lorenz, K. (1983). Der Abbau des Menschlichen; wydanie polskie (1986) Regres człowieczeństwa, tłum. A. D. Tauszyńska, Warszawa: PIW.
 
6.
Plessner, H (1988), Pytanie o conditio humana. Wybór pism, tłum. M. Łukasiewicz, Z. Krasnodębski, A. Załuska, wstęp Z. Krasnodębski, Warszawa: PIW.
 
7.
Suchodolski B. (1943). Skąd i dokąd idziemy. Przewodnik po zagadnieniach kultury współczesnej; wydanie nowe: (1999) Skąd i dokąd idziemy, posłowie A. Kołakowski, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA.
 
8.
Suchodolski, B. (1946). O demokratyczny typ człowieka przyszłości, w: „Ruch Pedagogiczny” nr 1, s. 1–34.
 
9.
Suchodolski, B.(1935). Nowy humanizm , w: „Miesięcznik Literatury i Sztuki” nr 8, s. 232–240.
 
Journals System - logo
Scroll to top