PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (55-76)
Krytyka paradygmatu technokratycznego w encyklice Laudato, si’ papieża Franciszka
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Stosując metodologię humanistyczną właściwą dla antropologii filozoficznej (antropologii człowieka) J. M. Bergoglio (papież Franciszek) przeprowadza głęboką krytykę paradygmatu technokratycznego i proponuje sposoby jego przezwyciężenia na drodze ekologii integralnej. Autor artykułu ukazuje tło metodologiczne i społeczne papieskiego wywodu i prezentuje go w formie intelektualnego pastiszu, posiłkując się okazjonalnie myślami niektórych wybitnych XX−wiecznych przedstawicieli antropologii człowieka, co dodatkowo wzmacnia wymowę samego tekstu Laudato, si’.
 
REFERENCJE (9)
1.
Dewey, J. (1975). Sztuka jako doświadczenie, tłum. A. Potocki, wstęp I. Wojnar, Wrocław: Ossolineum.
 
2.
Franciszek (Jorge Maria Bergoglio).(2015). Encyklika LAUDATO, SI’ Ojca Świętego FRANCISZKA poświęcona TROSCE O WSPÓLNY DOM, Drukarnia Watykańska: (w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si_pl.pdf).
 
3.
Guardini, R.(1965). Das Ende der Neuzeit. Welt und Person. Freiheit, Gnade, Schicksal; wydanie polskie (1969) Koniec czasów nowożytnych. Świat i osoba. Wolność, łaska, los, tłum. Z. Włodkowa, M. Turowicz, J. Bronowicz. Kraków: Znak.
 
4.
Heidegger, M. (1977). Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, tłum. K. Michalski i inni, wybór, opracowanie i wstęp K. Michalski. Warszawa: Czytelnik.
 
5.
Lorenz, K. (1983). Der Abbau des Menschlichen; wydanie polskie (1986) Regres człowieczeństwa, tłum. A. D. Tauszyńska, Warszawa: PIW.
 
6.
Plessner, H (1988), Pytanie o conditio humana. Wybór pism, tłum. M. Łukasiewicz, Z. Krasnodębski, A. Załuska, wstęp Z. Krasnodębski, Warszawa: PIW.
 
7.
Suchodolski B. (1943). Skąd i dokąd idziemy. Przewodnik po zagadnieniach kultury współczesnej; wydanie nowe: (1999) Skąd i dokąd idziemy, posłowie A. Kołakowski, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA.
 
8.
Suchodolski, B. (1946). O demokratyczny typ człowieka przyszłości, w: „Ruch Pedagogiczny” nr 1, s. 1–34.
 
9.
Suchodolski, B.(1935). Nowy humanizm , w: „Miesięcznik Literatury i Sztuki” nr 8, s. 232–240.