PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (189-204)
Pedagogical culture of parents at the time of 21st century changes
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The purpose of the following article is to analyse the pedagogical culture of parents, which often borders on tradition and modernity. The ensuing changes caused by technological development, chaos originating from excessive information and consumerism adversely affect the condition of a modern family. Dynamic changes make raising children a challenge for a 21st century parent, who is consequently confused and lost. Therefore, it is essential to raise the level of parents’ pedagogical culture to shape proper parenthood.
 
REFERENCES (16)
1.
Bereźnicka, M. (2015). Kultura pedagogiczna rodziców w społeczeństwie informacyjnym. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
 
2.
Bochnarz, A. (2010). Postawy rodzicielskie a funkcjonowanie społeczne jedynaków. Lublin: Wydawnictwo Naukowe UMCS.
 
3.
Brągiel, J. (1994). Rodzinne i osobowościowe uwarunkowania sukcesu szkolnego dziecka z rodziny rozwiedzionej. Opole: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Opolskiego.
 
4.
Cudak, H. (1999). Znaczenie rodziny w rozwoju i wychowaniu małego dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy powszechnej.
 
5.
Dudak, A. (2006). Samotne ojcostwo. Kraków: Wydawnictwo Impuls.
 
6.
Kawula, S.(2000). Kultura pedagogiczna rodziców; wyzwanie i czynniki stymulacji rozwoju młodego pokolenia Polaków, [w:] Edukacja prorodzinna, red. M. Chymuk i D. Topa, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 
7.
Kawula, S., Brągiel, J., Janke, A. (1997). Pedagogika rodziny. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
8.
Maciaszkowa, J. (1991). Z teorii i praktyki pedagogiki opiekuńczej. Warszawa: Wydawnictwo WSiP.
 
9.
Okoń, W. (2001). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: PWN.
 
10.
Ostrowska, K., Ryś, M.(1999). Rodzina pierwszym środowiskiem wychowawczym. Warszawa: Wydawnictwo Iskry.
 
11.
Pilecka, B. (1995). Rodzina − wychowanie − nauczanie. Koszalin: Wydawnictwo PWSZ.
 
12.
Sorkowicz, A. (2000). Wychowanie w rodzinie – w nauczaniu Jana Pawła II. Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy.
 
13.
Szczepański, J. (1970). Podstawowe pojęcia socjologii. Warszawa: PWN.
 
14.
Tchórzewski, M. A. (1990). Funkcje edukacyjne rodziny. Bydgoszcz: Wydawnictwo WSP.
 
15.
Ziemska, M. (1980). Postawy rodzicielskie. Warszawa: Wydawnictwo WP.
 
16.
Jacher, W. Czym jest socjalizacja w rodzinie [w]”Problemy rodziny” 2002, nr 1.
 
Journals System - logo
Scroll to top