PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (189-204)
Kultura pedagogiczna rodziców w dobie przemian XXI wieku
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem niniejszego artykułu jest naukowy namysł nad kulturą pedagogiczną rodziców, która często balansuje pomiędzy tradycją a nowoczesnością. Dokonujące się zmiany jakie niesie za sobą postęp technologiczny, chaos wynikający z nadmiaru informacji, konsumpcjonizm wpływają niekorzystnie na kondycję współczesnej rodziny. Dynamiczne przemiany sprawiają, iż wychowanie staje się nie lada wyzwaniem dla rodzica XXI wieku, który w konsekwencji doświadcza ambiwalencji i zagubienia Dlatego też istotne jest podnoszenie poziomu kultury pedagogicznej rodziców, aby ukształtować prawidłowy wymiar rodzicielstwa.
 
REFERENCJE (16)
1.
Bereźnicka, M. (2015). Kultura pedagogiczna rodziców w społeczeństwie informacyjnym. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
 
2.
Bochnarz, A. (2010). Postawy rodzicielskie a funkcjonowanie społeczne jedynaków. Lublin: Wydawnictwo Naukowe UMCS.
 
3.
Brągiel, J. (1994). Rodzinne i osobowościowe uwarunkowania sukcesu szkolnego dziecka z rodziny rozwiedzionej. Opole: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Opolskiego.
 
4.
Cudak, H. (1999). Znaczenie rodziny w rozwoju i wychowaniu małego dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy powszechnej.
 
5.
Dudak, A. (2006). Samotne ojcostwo. Kraków: Wydawnictwo Impuls.
 
6.
Kawula, S.(2000). Kultura pedagogiczna rodziców; wyzwanie i czynniki stymulacji rozwoju młodego pokolenia Polaków, [w:] Edukacja prorodzinna, red. M. Chymuk i D. Topa, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 
7.
Kawula, S., Brągiel, J., Janke, A. (1997). Pedagogika rodziny. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
8.
Maciaszkowa, J. (1991). Z teorii i praktyki pedagogiki opiekuńczej. Warszawa: Wydawnictwo WSiP.
 
9.
Okoń, W. (2001). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: PWN.
 
10.
Ostrowska, K., Ryś, M.(1999). Rodzina pierwszym środowiskiem wychowawczym. Warszawa: Wydawnictwo Iskry.
 
11.
Pilecka, B. (1995). Rodzina − wychowanie − nauczanie. Koszalin: Wydawnictwo PWSZ.
 
12.
Sorkowicz, A. (2000). Wychowanie w rodzinie – w nauczaniu Jana Pawła II. Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy.
 
13.
Szczepański, J. (1970). Podstawowe pojęcia socjologii. Warszawa: PWN.
 
14.
Tchórzewski, M. A. (1990). Funkcje edukacyjne rodziny. Bydgoszcz: Wydawnictwo WSP.
 
15.
Ziemska, M. (1980). Postawy rodzicielskie. Warszawa: Wydawnictwo WP.
 
16.
Jacher, W. Czym jest socjalizacja w rodzinie [w]”Problemy rodziny” 2002, nr 1.