PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (191-202)
Amagasaki railway accident decision making cultural dimensions
 
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article concerns the issue of cultural differences in the field of decision making process. Amagasaki accident was used as the illustration showing main cultural and organizational specification which were the main causes for that catastrophe.
 
REFERENCES (9)
1.
Aluchna M., Mierzejewska B. (2007). Zarządzanie wiedzą według modelu japońskiego. Charakterystyka i możliwości wykorzystania. W: A. Potocki (red.), Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych. Warszawa, Wydawnictwo Difin.
 
2.
Barabasz A. (2008). Osobowość organizacji. Zastosowanie w praktyce zarządzania. Wrocław, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 
3.
Calderwood I. (23.10.2015). Learn to be death for the day, „Daily Mail”.
 
4.
Czerska M. (2012). Uwarunkowania kulturowe zachowań w organizacji. W: R. Rutka, P. Wróbel (red.), Organizacja zachowań zespołowych. Warszawa, PWE.
 
5.
Jankowska-Mihułowicz M. (2008). Kulturowe uwarunkowania podejmowania decyzji strategicznych. W: P. Wachowiak (red.), Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw. Warszawa, Wyd. Szkoły Głównej Handlowej. Liker J.K. (2005). Droga Toyoty. 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata. Warszawa, Wydawnictwo MT Biznes.
 
6.
Stankiewicz J., Moczulska M. (2012). Czynniki klimatu organizacyjnego warunkujące efektywne zaangażowanie pracowników. W: Mikuła B. (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu. Kraków, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznegow Krakowie.
 
7.
Agence France-Presse, JR West punished staff with toilet duty, cutting weeds, http://www.japantoday.com/cate... (dostęp: 15.05.2015).
 
8.
Sato K. (2008). Human Error and Punishment, East Japan Railway Worker`s Union, International Railway Safety Conference, Denver.
 
9.
WHO methods and data sources for country‐level causes of death 2000‐2012 (2014), Department of Health Statistics and Information Systems WHO, Geneva.
 
Journals System - logo
Scroll to top