PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (191-202)
Kulturowe uwarunkowania podejmowania decyzji na przykładzie katastrofy kolejowej w Amagasaki
 
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule poruszono kwestie związane z podejmowaniem decyzji wynikających z różnic kulturowych. Tłem do prezentacji tych różnic jest analiza głównych przyczyn natury kulturowej i organizacyjnej, które przyczyniły się do katastrofy kolejowej w japońskim mieście Amagasaki.
 
REFERENCJE (9)
1.
Aluchna M., Mierzejewska B. (2007). Zarządzanie wiedzą według modelu japońskiego. Charakterystyka i możliwości wykorzystania. W: A. Potocki (red.), Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych. Warszawa, Wydawnictwo Difin.
 
2.
Barabasz A. (2008). Osobowość organizacji. Zastosowanie w praktyce zarządzania. Wrocław, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 
3.
Calderwood I. (23.10.2015). Learn to be death for the day, „Daily Mail”.
 
4.
Czerska M. (2012). Uwarunkowania kulturowe zachowań w organizacji. W: R. Rutka, P. Wróbel (red.), Organizacja zachowań zespołowych. Warszawa, PWE.
 
5.
Jankowska-Mihułowicz M. (2008). Kulturowe uwarunkowania podejmowania decyzji strategicznych. W: P. Wachowiak (red.), Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw. Warszawa, Wyd. Szkoły Głównej Handlowej. Liker J.K. (2005). Droga Toyoty. 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata. Warszawa, Wydawnictwo MT Biznes.
 
6.
Stankiewicz J., Moczulska M. (2012). Czynniki klimatu organizacyjnego warunkujące efektywne zaangażowanie pracowników. W: Mikuła B. (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu. Kraków, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznegow Krakowie.
 
7.
Agence France-Presse, JR West punished staff with toilet duty, cutting weeds, http://www.japantoday.com/cate... (dostęp: 15.05.2015).
 
8.
Sato K. (2008). Human Error and Punishment, East Japan Railway Worker`s Union, International Railway Safety Conference, Denver.
 
9.
WHO methods and data sources for country‐level causes of death 2000‐2012 (2014), Department of Health Statistics and Information Systems WHO, Geneva.
 
Journals System - logo
Scroll to top