PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (105-120)
Managerial competence of the future. How to direct Millenialsi
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents an approach to a new model of competence of managers to employees born between 1980−2000 who are already in the labor market. This generation is now in the literature, several terms − Millenium generation, Generation “I am”, Generation Y or the Work-Life Balance. In this paper, the author uses the term Millenialsi. Generation differs significantly from previously classified generations, and precisely because of this it is worth considering whether we need other competencies of their drivers employees. The paper includes a comparison study conducted by PricewaterhouseCoopers (2015), AAC (Association for Academic Career Offices) and the Institute of Leaders of Change (2014) and a summary − analysis and evaluation of empirical research in relation to the existing market management competence of the construction industry and the public sector.
 
REFERENCES (10)
1.
Babbie E. (2005). Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
2.
Behrer M., Van den Bergh J. (2011). How Cool Brands Stay Hot, Kogan Page, London, Philadelphia, New Dehli.
 
3.
Denning S. (2012). Radykalna rewolucja w zarządzaniu, „Przewodnik Menedżera”, Helion, s. 29−34.
 
4.
Dyduch W. (2011). Ilościowe badania i operacjonalizacja zjawisk w naukach o zarządzaniu. W: W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 
5.
Hysa B., Kowalczyk P., Kluczowe kompetencje kierowników średniego szczebla administracji samorządowej.
 
6.
Kubik K. (2012). Profesjonalizm menedżera determinantą sukcesu organizacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 93 (20).
 
7.
Masłyk-Musiał E. (2003). Organizacje w ruchu. Strategie zarządzania zmianami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
8.
Szreder M. (2010). O weryfikacji i falsyfikacji hipotez, Dydaktyka i nauka – Przegląd statystyczny, R.I.VII – Zeszyt 2−3.
 
9.
Walkowiak R. (2004). Model kompetencji menedżerów organizacji samorządowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
 
10.
Wojciszke B. (1986). Struktura „ja”, wartości osobiste i zachowania, Ossolineum, Wrocław.
 
Journals System - logo
Scroll to top