PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (105-120)
Menedżerskie kompetencje przyszłości. Jak kierować Millenialsami
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono podejście do nowego modelu kompetencyjnego menedżerów w stosunku do pracowników urodzonych w latach 1980−2000, którzy już funkcjonują na rynku pracy. Pokolenie to ma obecnie w literaturze kilka określeń: pokolenie Millenium, pokolenie Ja, Generacja Y lub Work-Life Balance. W niniejszej pracy autorka posługuje się określeniem Millenialsi. Generacja ta różni się znacznie od wcześniej klasyfikowanych pokoleń i właśnie ze względu na to warto zastanowić się, czy potrzebne są inne kompetencje osób kierujących tymi pracownikami. Praca zawiera porównanie badań przeprowadzonych przez PricewaterhouseCoopers (2015), ABK (Stowarzyszenie na rzecz Akademickich Biur Karier) i Instytut Liderów Zmian (2014) oraz podsumowanie − analizę i ocenę przeprowadzonych badań empirycznych w odniesieniu do istniejących na rynku kompetencji menedżerskich branży budowlanej i sektora publicznego.
 
REFERENCJE (10)
1.
Babbie E. (2005). Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
2.
Behrer M., Van den Bergh J. (2011). How Cool Brands Stay Hot, Kogan Page, London, Philadelphia, New Dehli.
 
3.
Denning S. (2012). Radykalna rewolucja w zarządzaniu, „Przewodnik Menedżera”, Helion, s. 29−34.
 
4.
Dyduch W. (2011). Ilościowe badania i operacjonalizacja zjawisk w naukach o zarządzaniu. W: W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 
5.
Hysa B., Kowalczyk P., Kluczowe kompetencje kierowników średniego szczebla administracji samorządowej.
 
6.
Kubik K. (2012). Profesjonalizm menedżera determinantą sukcesu organizacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 93 (20).
 
7.
Masłyk-Musiał E. (2003). Organizacje w ruchu. Strategie zarządzania zmianami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
8.
Szreder M. (2010). O weryfikacji i falsyfikacji hipotez, Dydaktyka i nauka – Przegląd statystyczny, R.I.VII – Zeszyt 2−3.
 
9.
Walkowiak R. (2004). Model kompetencji menedżerów organizacji samorządowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
 
10.
Wojciszke B. (1986). Struktura „ja”, wartości osobiste i zachowania, Ossolineum, Wrocław.
 
Journals System - logo
Scroll to top