PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (23-34)
Mental map of non-governmental organizations – from the spirit of Solferino to NGOism
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The general idea of helping victims of wars and battles was in its original presumption focused on authentic taking care of wounded people, no matter if they were soldiers or civil victims. Henri Dunant and Florence Nightingale started a brand new chapter on the field of humanity. The purpose of this article is to follow the development of non-governmental organizations (including: NGOs, INGOs, MONGOs). Are the main aims still valid? How did – if indeed – the authentic presumptions, original idea and purpose of actions change since 1859 till nowadays? Are victims being helped appropriately, efficiently and sufficiently? Is the beneficiary still the ‘subject’ or did he become an ‘object’? Subject of research: Role and portrait of non-governmental help. Purpose of research: The purpose of research is to show the real aspect of nowadays non-governmental help, how it evolved and what is the nowadays real inspiration and functioning of NGOs.
 
REFERENCES (26)
1.
“Fakty NGO. Na świecie: NGO w liczbach”. Portal organizacji pozarządowych. Retrieved from: http://fakty.ngo.pl/ngo-na-swi....
 
2.
„Fakty o NGO. Ile organizacji jest w Polsce i na świecie”. Portal organizacji pozarządowych. Retrieved from: http://fakty.ngo.pl/wiadomosc/....
 
3.
„Fakty o NGO. Na świecie: Formy prawne NGO”. Portal organizacji pozarządowych. Retrieved from: http://fakty.ngo.pl/formy-praw....
 
4.
„Raport <>”. INSPRO. Retrieved from: https://goo.gl/6ib66B.
 
5.
Abramowicz J. (2011). „Przestrzeganie międzynarodowego prawa humanitarnego podczas konfliktów zbrojnych oraz misji pokojowych i stabilizacyjnych” (pp. 13–15). In: Wacławczyk W., Żarna K. (eds.) (2011). Zbrodnia i kara. Ludobójstwo – zbrodnie wojenne – zbrodnie przeciwko ludzkości. Toruń. Wydawnictwo: Adam Marszałek.
 
6.
Adamiak P. (2015). „Wizerunek organizacji pozarządowych. Raport z badania, Warszawa 2015”. Retrieved from: http://fakty.ngo.pl/wiadomosc/....
 
7.
Adamiak P., Charycka B., Gumkowska M. (2015). „Polskie organizacje pozarządowe 2015”.Warszawa. Retrieved from: http://fakty.ngo.pl/wiadomosc/....
 
8.
Brander P, Gomes R., Ken E., Lemineur M.L., Oliveira B., Ondrackova J., Surian A., Suslowa O. (2005). “Edukacja na rzecz praw człowieka i inne zakresy edukacji”. In: Brander, P., Keen, E., & Lemineur, M.L (eds.). Kompas. Edukacja o prawach człowieka w pracy z młodzieżą (pp. 26-33). Warszawa: Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA. Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
 
9.
Dodds K., Kuus M., Sharp J. (eds.) (2016). The Ashgate Research Companion to Critical Geopolitics.
 
10.
Eriksson M.K., Sadiwa L. Non-Governmental Organizations. Manual on Human Rights Monitoring. An Introduction for Human Rights Field Officers. Retrieved from: https://goo.gl/92AoaA.
 
11.
Freeman M. (2007). Prawa człowieka. Warszawa: Sic!.
 
12.
Goszczyński W., Kamiński R. , Knieć W. (2013). Dylemat linoskoczka, czyli o profesjonalizacji autentyczności i perspektywach rozwoju organizacji pozarządowych na wsi i w małych miastach. Toruń-Warszawa. Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.
 
13.
Gourevitch P.A., Lake D.A., Gross Stein J. (2012). The credibility of transnational NGOs. When virtue is not enough. Cambrigde University Press.
 
14.
Hansmann H.( 1980), „The role of non-profit enterprise”. Iin: Yale Law Journal, No 5.
 
15.
Kledzik P. (2013). Działalność organizacji pozarządowych na rzecz realizacji celów publicznych. Studium administracyjno-prawne. Warszawa: Wydawnictwo: Difin.
 
16.
Kowalski P. (2000). „Znaczenie organizacji pozarządowych w międzynarodowej ochronie praw człowieka”. In: Wiśniewski L., Ochrona praw człowieka w świecie (p.232). Bydgoszcz-Poznań.
 
17.
Organizacje pozarządowe – podstawowe informacje, Białystok 2010, Projekt Podlaska Sieć Partnerstw na rzecz Ekonomii Społecznej. Retrieved from: https://goo.gl/A2UHDT.
 
18.
Osiatyński W.(201). Prawa czlowieka i ich granice. Kraków. Wydawnictwo: Znak.
 
19.
Polman L. (2011). Karawana kryzysu. Za kulisami pomocy humanitarnej. Wołowiec. Wydawnictwo: Czarne.
 
20.
Riddel R. C. (2007). Does Foreign Aid really work? New York. Oxford University Press.
 
21.
Supera-Markowska M. (2015). Finansowanie organizacji pozarządowych, Warszawa. Wydawnictwo: Espol.
 
22.
Supera-Markowska M. (2015). Opodatkowanie organizacji pozarządowych. Warszawa. wydawnictwo: Espol.
 
23.
Supera-Markowska M. (2015). Podstawy prawne tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych. Warszaw. wydawnictwo: Espol.
 
24.
United Nations Charter (1945). Retrieved from: http://www.un.org/en/sections/....
 
25.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Sejm RP. Retrieved from: https://goo.gl/q9fvqO.
 
26.
Willetts P. (2011). Non-Governmental Organizations in World Politics. The construction of global governance, USA-Canada.
 
Journals System - logo
Scroll to top