PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (23-34)
Mental map of non-governmental organizations – from the spirit of Solferino to NGOism
 
Więcej
Ukryj
 
 
 
REFERENCJE (26)
1.
“Fakty NGO. Na świecie: NGO w liczbach”. Portal organizacji pozarządowych. Retrieved from: http://fakty.ngo.pl/ngo-na-swi....
 
2.
„Fakty o NGO. Ile organizacji jest w Polsce i na świecie”. Portal organizacji pozarządowych. Retrieved from: http://fakty.ngo.pl/wiadomosc/....
 
3.
„Fakty o NGO. Na świecie: Formy prawne NGO”. Portal organizacji pozarządowych. Retrieved from: http://fakty.ngo.pl/formy-praw....
 
4.
„Raport <>”. INSPRO. Retrieved from: https://goo.gl/6ib66B.
 
5.
Abramowicz J. (2011). „Przestrzeganie międzynarodowego prawa humanitarnego podczas konfliktów zbrojnych oraz misji pokojowych i stabilizacyjnych” (pp. 13–15). In: Wacławczyk W., Żarna K. (eds.) (2011). Zbrodnia i kara. Ludobójstwo – zbrodnie wojenne – zbrodnie przeciwko ludzkości. Toruń. Wydawnictwo: Adam Marszałek.
 
6.
Adamiak P. (2015). „Wizerunek organizacji pozarządowych. Raport z badania, Warszawa 2015”. Retrieved from: http://fakty.ngo.pl/wiadomosc/....
 
7.
Adamiak P., Charycka B., Gumkowska M. (2015). „Polskie organizacje pozarządowe 2015”.Warszawa. Retrieved from: http://fakty.ngo.pl/wiadomosc/....
 
8.
Brander P, Gomes R., Ken E., Lemineur M.L., Oliveira B., Ondrackova J., Surian A., Suslowa O. (2005). “Edukacja na rzecz praw człowieka i inne zakresy edukacji”. In: Brander, P., Keen, E., & Lemineur, M.L (eds.). Kompas. Edukacja o prawach człowieka w pracy z młodzieżą (pp. 26-33). Warszawa: Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA. Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
 
9.
Dodds K., Kuus M., Sharp J. (eds.) (2016). The Ashgate Research Companion to Critical Geopolitics.
 
10.
Eriksson M.K., Sadiwa L. Non-Governmental Organizations. Manual on Human Rights Monitoring. An Introduction for Human Rights Field Officers. Retrieved from: https://goo.gl/92AoaA.
 
11.
Freeman M. (2007). Prawa człowieka. Warszawa: Sic!.
 
12.
Goszczyński W., Kamiński R. , Knieć W. (2013). Dylemat linoskoczka, czyli o profesjonalizacji autentyczności i perspektywach rozwoju organizacji pozarządowych na wsi i w małych miastach. Toruń-Warszawa. Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.
 
13.
Gourevitch P.A., Lake D.A., Gross Stein J. (2012). The credibility of transnational NGOs. When virtue is not enough. Cambrigde University Press.
 
14.
Hansmann H.( 1980), „The role of non-profit enterprise”. Iin: Yale Law Journal, No 5.
 
15.
Kledzik P. (2013). Działalność organizacji pozarządowych na rzecz realizacji celów publicznych. Studium administracyjno-prawne. Warszawa: Wydawnictwo: Difin.
 
16.
Kowalski P. (2000). „Znaczenie organizacji pozarządowych w międzynarodowej ochronie praw człowieka”. In: Wiśniewski L., Ochrona praw człowieka w świecie (p.232). Bydgoszcz-Poznań.
 
17.
Organizacje pozarządowe – podstawowe informacje, Białystok 2010, Projekt Podlaska Sieć Partnerstw na rzecz Ekonomii Społecznej. Retrieved from: https://goo.gl/A2UHDT.
 
18.
Osiatyński W.(201). Prawa czlowieka i ich granice. Kraków. Wydawnictwo: Znak.
 
19.
Polman L. (2011). Karawana kryzysu. Za kulisami pomocy humanitarnej. Wołowiec. Wydawnictwo: Czarne.
 
20.
Riddel R. C. (2007). Does Foreign Aid really work? New York. Oxford University Press.
 
21.
Supera-Markowska M. (2015). Finansowanie organizacji pozarządowych, Warszawa. Wydawnictwo: Espol.
 
22.
Supera-Markowska M. (2015). Opodatkowanie organizacji pozarządowych. Warszawa. wydawnictwo: Espol.
 
23.
Supera-Markowska M. (2015). Podstawy prawne tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych. Warszaw. wydawnictwo: Espol.
 
24.
United Nations Charter (1945). Retrieved from: http://www.un.org/en/sections/....
 
25.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Sejm RP. Retrieved from: https://goo.gl/q9fvqO.
 
26.
Willetts P. (2011). Non-Governmental Organizations in World Politics. The construction of global governance, USA-Canada.