PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (593-607)
A model of rescue undertaking system in case of mass events
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The purpose of this paper was to systematize the system of rescue undertaking which is realized during the mass events by a particular emergency service. To explain the issue, authors designed the object model of emergency activities during a mass event in the form of the system which is especially recruited to minimize the negative effects of such events. Besides the basic participants of rescue undertaking system was identified. Cybernetic model of rescue undertaking system during mass events was designed. The conducted analyses allowed to identify the decision-making processes which flow between the system organization levels which are called: executive, tactical and operative subsystem are shown. It constitutes the basis to specify the requirements of computer support for emergency system during mass events. The basic rules of proceeding by emergence services at mass event’s areas were described. The rescue activities will be a little different when sources of danger are still active and not. Then in the first case the most important quest of rescue undertaking system within rescue activities is separate the danger zone at mass event’s area. In the second case it is not necessary. As a result of the analysis authors designed an activity diagram (in UML language), which show particular rescue activities during the mass event with division responsibilities on each emergency functional employee.
 
REFERENCES (11)
1.
Kołodziński E. (2010). Doskonalenie skuteczności działania Wojewódzkiego Systemu Ratownictwa w przypadku zdarzeń masowych. Czasopismo internetowe „Zagadnienia Inżynierii Bezpieczeństwa”, www.ptib.pl.
 
2.
Kołodziński, E., Ropiak, R., Tomczyk, Ł. (2011). Analiza skuteczności działania Wojewódzkiego Systemu Ratownictwa w przypadku zdarzeń masowych, Wrocław, Monografia pod redakcją Juliusza Jakubaszki pt. „20 lat zimowych spotkań medycyny ratunkowej w Karpaczu”; s. 141-154.
 
3.
Kołodziński, E., Tomczyk, Ł., Ropiak, R. (2009) Modelowanie podstawowych etapów działania ratownictwa medycznego w przypadku zdarzenia masowego. Czasopismo internetowe „Zagadnienia Inżynierii Bezpieczeństwa”, www.ptib.pl.
 
4.
Zawadzki, A. (2007). Medycyna ratunkowa i katastrof - podręcznik dla studentów uczelni medycznych, Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 
5.
Witt, M., Ranecki, J.( 2006) .Ratownik medyczny w systemie ratownictwa chemicznego. Inowrocław-Poznań, Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Koniecznego pt. „Ratownik medyczny. Problemy edukacyjne i organizacyjno-prawne”; str. 193-197.
 
6.
Guła, P. (2009). Postępowanie ratownicze w wypadkach masowych i katastrofach, Kraków, Wydawnictwo Medycyna Praktyczna.
 
7.
Konieczny, J., Ranecki, J. (2007) Ratownictwo chemiczno-medyczne, Poznań-Warszawa, Garmond Oficyna Wydawnicza.
 
8.
Ciećkiewicz, J. (2008). Ratownictwo medyczne w wypadkach masowych, Wrocław Górnicki Wydawnictwo Medyczne.
 
9.
Trzos, A. (2007). Zarządzanie ratownictwem medycznym podczas dużych wypadków, „Organizacja i zarządzanie”. Na ratunek 2/07; s.22-27.
 
10.
Jakubaszko, J. (2007). Ratownik medyczny, Wrocław, Górnicki Wydawnictwo Medyczne.
 
11.
Kołodziński, E., Ropiak, R., Tomczyk, Ł., Zapert, P. (2011) „Model cybernetyczny ratownictwa medycznego w przypadku zdarzeń masowych”, Warszawa, Praca zbiorowa pod redakcją Zygmunta Mierczyka i Romana Ostrowskiego pt. „Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń” Tom 2.; str. 83-99.
 
Journals System - logo
Scroll to top