PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (593-607)
Model organizacji przedsięwzięcia ratowniczego w przypadku zdarzenia o charakterze masowym
 
Więcej
Ukryj
 
 
 
REFERENCJE (11)
1.
Kołodziński E. (2010). Doskonalenie skuteczności działania Wojewódzkiego Systemu Ratownictwa w przypadku zdarzeń masowych. Czasopismo internetowe „Zagadnienia Inżynierii Bezpieczeństwa”, www.ptib.pl.
 
2.
Kołodziński, E., Ropiak, R., Tomczyk, Ł. (2011). Analiza skuteczności działania Wojewódzkiego Systemu Ratownictwa w przypadku zdarzeń masowych, Wrocław, Monografia pod redakcją Juliusza Jakubaszki pt. „20 lat zimowych spotkań medycyny ratunkowej w Karpaczu”; s. 141-154.
 
3.
Kołodziński, E., Tomczyk, Ł., Ropiak, R. (2009) Modelowanie podstawowych etapów działania ratownictwa medycznego w przypadku zdarzenia masowego. Czasopismo internetowe „Zagadnienia Inżynierii Bezpieczeństwa”, www.ptib.pl.
 
4.
Zawadzki, A. (2007). Medycyna ratunkowa i katastrof - podręcznik dla studentów uczelni medycznych, Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 
5.
Witt, M., Ranecki, J.( 2006) .Ratownik medyczny w systemie ratownictwa chemicznego. Inowrocław-Poznań, Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Koniecznego pt. „Ratownik medyczny. Problemy edukacyjne i organizacyjno-prawne”; str. 193-197.
 
6.
Guła, P. (2009). Postępowanie ratownicze w wypadkach masowych i katastrofach, Kraków, Wydawnictwo Medycyna Praktyczna.
 
7.
Konieczny, J., Ranecki, J. (2007) Ratownictwo chemiczno-medyczne, Poznań-Warszawa, Garmond Oficyna Wydawnicza.
 
8.
Ciećkiewicz, J. (2008). Ratownictwo medyczne w wypadkach masowych, Wrocław Górnicki Wydawnictwo Medyczne.
 
9.
Trzos, A. (2007). Zarządzanie ratownictwem medycznym podczas dużych wypadków, „Organizacja i zarządzanie”. Na ratunek 2/07; s.22-27.
 
10.
Jakubaszko, J. (2007). Ratownik medyczny, Wrocław, Górnicki Wydawnictwo Medyczne.
 
11.
Kołodziński, E., Ropiak, R., Tomczyk, Ł., Zapert, P. (2011) „Model cybernetyczny ratownictwa medycznego w przypadku zdarzeń masowych”, Warszawa, Praca zbiorowa pod redakcją Zygmunta Mierczyka i Romana Ostrowskiego pt. „Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń” Tom 2.; str. 83-99.
 
Journals System - logo
Scroll to top