PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (237-255)
Tracking the career paths of agricultural and forestry graduates using the ELA system
 
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the study was to present the possibility of using the ELA (Polish Graduate Tracking System) as a tool for monitoring the career paths of agricultural and forestry graduates. A hierarchical agglomeration method was used for its implementation. The grouping of faculties was done on the basis of three indicators: (1) the average time (in months) to look for a full-time job, in the first year after receiving the diploma, among full-time graduates with no work experience before receiving the diploma; (2) the relative unemployment rate of graduates in the first year after receiving the diploma, among full-time graduates with no work experience before receiving the diploma; (3) the relative earnings ratio of graduates in the first year after receiving the diploma, among full-time graduates with no work experience before receiving the diploma. The result of the cluster analysis was the identification of seven groups of agricultural and forestry faculties that differ in the employment situation of their graduates. In the first year after receiving the diploma, agricultural and forestry graduates from life sciences universities were in a better professional situation than graduates from other types of universities.
 
REFERENCES (17)
1.
Beadle, S., Vale, P., Mannsberger-Nindl, S., Hannah, A., Zaidi, A., Abdallah, C., Kottmann, A. (2020). Mapping the state of graduate tracking policies and practices in the EU Member States and EEA countries. Final report, Publications Office of the European Union, Luksemburg.
 
2.
Berbeka, J. (2006). The standard of living of the population and economic growth in the countries of the European Union, Wydawictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 
3.
Bożykowski, M., Izdebski, A., Jasiński, M., Konieczna-Sałamatin, J., Styczeń, M., Zając, T. (2014). Ścieżki edukacyjne i zawodowe absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego, Edukacja, 3(128), 5–21.
 
4.
ELA. https://ela.nauka.gov.pl/pl (dostęp: 07.09.2022).
 
5.
Gajderowicz, T., Grotkowska, G., Winceniak, L. (2012). Premia płacowa z wykształcenia wyższego według grup zawodów, Ekonomista, 5, 577-603.
 
6.
GUS. Wykształcenie wyższe rolnicze. https://stat.gov.pl/metainform... (dostęp: 07.09.2022).
 
7.
Gülağız, F.K., Şahin, S. (2017). Comparison of Hierarchical and Non-Hierarchical Clustering Algorithms, International Journal of Computer Engineering and Information Technology, 9(1), 6-14.
 
8.
Jasiński, M., Bożykowski, M., Chłoń-Domińczak, A., Zając, T., Żółtak, M. (2017). Who gets a job after graduation? Factors affecting the early career employment chances of hi – gher education graduates in Poland, Edukacja, 4(143), 17–30.
 
9.
Kacperska, E., Łukasiewicz, K., Pietrzak, P. (2021). Use of Renewable Energy Sources in the European Union and the Visegrad Group Countries—Results of Cluster Analysis, Energies, 14(18), 5680.
 
10.
Kukuła K. (2012) Propozycja budowy rankingu obiektów z wykorzystaniem cech ilościowych oraz jakościowych, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 1(13), 5–16.
 
11.
Miyamoto, S. (2012). An Overview of Hierarchical and Non-hierarchical Algorithms of Clustering for Semi-supervised Classification. W: Torra, V., Narukawa, Y., López, B., Villaret, M (red.), Modeling Decisions for Artificial Intelligence (s. 1-10), Springer, Berlin.
 
12.
Pietrzak, P., Gołaś, M. (2018). Strategie uczelni publicznych w Polsce: istota i uwarunkowania, Wydawnictwo Szkoły Gównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa.
 
13.
Pietrzak, P. (2020). Evaluation of the economic situation of graduates of agricultural studies in Poland with the use of ELA – the innovative solution for knowledge management. W: J. Paliszkiewicz (red.), Management and Information Technology: New Challenges (s. 203-216), Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa.
 
14.
Rocki, M. (2017). Analiza samozatrudnienia wśród absolwentów polskich uczelni z roku 2014, E-mentor, 4, 4-10.
 
15.
Rocki, M. (2018). Rynkowa wycena absolwentów studiów ekonomicznych w Polsce, Ekonomista, 1, 89-102.
 
16.
Rocki, M. (2020). Próba rankingu uczelni kształcących na kierunku prawo na podstawie oceny sytuacji ich absolwentów na rynku pracy, E-mentor, 2, 88-94.
 
17.
Wilkin J. (2009). Ekonomiczno-finansowe uwarunkowania rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce. W: R.Z. Morawski (red.), Polskie szkolnictwo wyższe: stan, uwarunkowania i perspektywy (s. 79-132), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 
Journals System - logo
Scroll to top