PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (79-96)
New technologies in the context of the development of children and young people. Family faced the challenge of 21st century
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The reality in which children grow today is on the one hand creating new abundant opportunities and promising opportunities, but unfortunately for others has become a source of great danger, numerous barriers and difficulties to overcome in the process of natural growth. Paradoxically, as J. Izdebska points out, although the world is transforming itself into a global village, more and more children are suffering from loneliness. Contexts of these contemporary changes, as E.Bielska notes, undoubtedly have a significant impact on the specificity of individual and group identity development in adolescence. We are participants in the emergence of a new civilization that rules its own laws, presents a new approach to time and space, and finally has a new vision of the world and its existence.
 
REFERENCES (18)
1.
Bielska, E. (2001). Konteksty społeczeństwa globalnego a perspektywy tożsamości. w: Bajkowski, T., Sawicki, K. (red.). Tożsamość osobowa a tożsamości społeczne. Białystok: Trans Humana, s.36.
 
2.
Chodubski, A. (2002). Edukacja a wartości cywilizacji współczesnej. w: Kojs W. (red.). Wartości − Edukacja − Globalizacja. Cieszyn: Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie.
 
3.
Chruścińska, J. Kubisz, E. (1999). Dzieci a mass media. Materiały z ogólnopolskiego seminarium Zielona Góra 1998 r. Warszawa: Wydawnictwo UZ.
 
4.
Condry, J. (1996). Złodziejka czasu, niewierna służebnica. Warszawa: Wydawnictwo Sic!.
 
5.
Davidson, A., Davidson, R. (2000). Tajemnica sukcesu. Jak wychować wspaniałe dziecko. Warszawa: Książka i Wiedza.
 
6.
Frączek, Z. (2006). Inwestować w człowieka – w poszukiwaniu wartościowej edukacji. w: Frączek, Z. Szluz, B. Koncepcje pomocy człowiekowi w teorii i praktyce. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. s. 28.
 
7.
Huber, F., Neuschaffer, Ch. (2003). Rodzice offline? Jak nawiązać kontakt ze skomputeryzowanym dzieckiem. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 
8.
Iwanicka, A. (2002). Środki masowego komunikowania a aktywność kulturowa młodzieży. w: Strykowski, W., Skrzydlewski, W. (red.). Media i edukacja w dobie integracji. Poznań: eMPi2. s. 379−380.
 
9.
Izdebska, J. (2002). Dzieci „globalnej wioski” – nowy wymiar dzieciństwa. Wyzwania pedagogiczne. w: Strykowski W. Skrzydlewski W. (red.), Media i edukacja w dobie integracji. Poznań: eMPi2 (s. 96).
 
10.
Izdebska, J. (2000). Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku. Białystok: Trans Humana.
 
11.
Laniado, N., Pietra G. (2006). Gry komputerowe, Internet i telewizja. Kraków: eSPe.
 
12.
Lipińska, J. (2008). Internet i młode pokolenie. Przeciwdziałanie potencjalnym zagrożeniom. Katowice − Mysłowice: WSP.
 
13.
Nikitorowicz, J. (2005). Kreowanie tożsamości dziecka. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
14.
Plopa, M. (2005). Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej.
 
15.
Rogge, J.U. Dzieci potrafią oglądać telewizję. Kielce: Wydawnictwo Jedność.
 
16.
Timoszyk-Tomczak, C. (2005). Konstruowanie własnej przyszłości w kontekście zmian we współczesnym świecie. w: Ledzińska M. Rudkowska G. Wrona L. (red.). Psychologia współczesna oczekiwania i rzeczywistość. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej. s. 43.
 
17.
Tyszka, Z. (2002). Rodzina we współczesnym świecie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
18.
Żylińska, M. (2010). Szkoła szkodzi. Polityka. 36 (2772), (s. 28−30).
 
Journals System - logo
Scroll to top