PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (79-96)
Nowe technologie jako zagrożenie dla funkcjonowania dzieci i młodzieży. Rodzina wobec wyzwań XXI wieku
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Rzeczywistość, w której dzisiaj dorastają dzieci, jednym stwarza nowe obfite możliwości i obiecujące szanse, a, dla innych niestety staje się źródłem dużego zagrożenia, licznych barier i trudności, jakie muszą pokonać w procesie naturalnego wzrastania. Paradoksem jest, na co zwraca uwagę J. Izdebska, że chociaż świat przekształca się w globalną wioskę to jednocześnie coraz więcej dzieci dotyka osamotnienie. Konteksty tych współcześnie dokonujących się zmian, co zauważa E.Bielska, bez wątpienia mają istotny wpływ na specyfikę kształtowania się tożsamości zarówno indywidualnej, jak i grupowej dorastającego człowieka. Jesteśmy uczestnikami powstawania nowej cywilizacji, która rządzi się własnymi prawami, prezentuje nowe podejście do czasu, przestrzeni i wreszcie posiada nową wizję świata i egzystowania w nim.
 
REFERENCJE (18)
1.
Bielska, E. (2001). Konteksty społeczeństwa globalnego a perspektywy tożsamości. w: Bajkowski, T., Sawicki, K. (red.). Tożsamość osobowa a tożsamości społeczne. Białystok: Trans Humana, s.36.
 
2.
Chodubski, A. (2002). Edukacja a wartości cywilizacji współczesnej. w: Kojs W. (red.). Wartości − Edukacja − Globalizacja. Cieszyn: Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie.
 
3.
Chruścińska, J. Kubisz, E. (1999). Dzieci a mass media. Materiały z ogólnopolskiego seminarium Zielona Góra 1998 r. Warszawa: Wydawnictwo UZ.
 
4.
Condry, J. (1996). Złodziejka czasu, niewierna służebnica. Warszawa: Wydawnictwo Sic!.
 
5.
Davidson, A., Davidson, R. (2000). Tajemnica sukcesu. Jak wychować wspaniałe dziecko. Warszawa: Książka i Wiedza.
 
6.
Frączek, Z. (2006). Inwestować w człowieka – w poszukiwaniu wartościowej edukacji. w: Frączek, Z. Szluz, B. Koncepcje pomocy człowiekowi w teorii i praktyce. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. s. 28.
 
7.
Huber, F., Neuschaffer, Ch. (2003). Rodzice offline? Jak nawiązać kontakt ze skomputeryzowanym dzieckiem. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 
8.
Iwanicka, A. (2002). Środki masowego komunikowania a aktywność kulturowa młodzieży. w: Strykowski, W., Skrzydlewski, W. (red.). Media i edukacja w dobie integracji. Poznań: eMPi2. s. 379−380.
 
9.
Izdebska, J. (2002). Dzieci „globalnej wioski” – nowy wymiar dzieciństwa. Wyzwania pedagogiczne. w: Strykowski W. Skrzydlewski W. (red.), Media i edukacja w dobie integracji. Poznań: eMPi2 (s. 96).
 
10.
Izdebska, J. (2000). Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku. Białystok: Trans Humana.
 
11.
Laniado, N., Pietra G. (2006). Gry komputerowe, Internet i telewizja. Kraków: eSPe.
 
12.
Lipińska, J. (2008). Internet i młode pokolenie. Przeciwdziałanie potencjalnym zagrożeniom. Katowice − Mysłowice: WSP.
 
13.
Nikitorowicz, J. (2005). Kreowanie tożsamości dziecka. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
14.
Plopa, M. (2005). Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej.
 
15.
Rogge, J.U. Dzieci potrafią oglądać telewizję. Kielce: Wydawnictwo Jedność.
 
16.
Timoszyk-Tomczak, C. (2005). Konstruowanie własnej przyszłości w kontekście zmian we współczesnym świecie. w: Ledzińska M. Rudkowska G. Wrona L. (red.). Psychologia współczesna oczekiwania i rzeczywistość. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej. s. 43.
 
17.
Tyszka, Z. (2002). Rodzina we współczesnym świecie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
18.
Żylińska, M. (2010). Szkoła szkodzi. Polityka. 36 (2772), (s. 28−30).
 
Journals System - logo
Scroll to top