PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (249-274)
Evaluation of applicability pedagogical constructivism and connectivism theories in the Polish Armed Forces training system
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The constitutional task of the Polish Armed Forces is the state independence protection, the indivisibility of its territory, and assurance the safety and inviolability of its borders. To complete this task, the Polish Army during period of peace is constantly training. This training is presented as system, but the decision makers, due to the information society, are looking for innovations. Hence the possibility of using theories of pedagogical constructivism and connectivism in military training. In the officers studying and at the War Studies University opinions, these concepts can be primarily applied to theoretical studies.
 
REFERENCES (21)
1.
ASzWoj WZiD. (5 grudzień 2016). Zastosowanie teorii konstruktywizmu i konektywizmu pedagogicznego w systemie szkolenia Sił Zbrojnych RP. Praca naukowo badawcza II.2.34.3.0.Warszawa: Akademia Sztuki Wojennej Wydział Zarządzania i Dowodzenia.
 
2.
BBN. (20.12.2014). Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014. Pozyskano z https://www.bbn.gov.pl/ftp/SBN....
 
3.
Halik, J. (2002). System szkolenia Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych RP w czasie pokoju. Część II. Charakterystyka podstawowych elementów systemu szkolenia Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych RP. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 
4.
ISAP. (30.10.2013). Traktat Północnoatlantycki sporządzony w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r. Dz. U. 2000.87.970. Pozyskano z http://isap.sejm.gov.pl/Detail....
 
5.
Juncewicz, A. (2006). System szkolenia oddziałów (pododdziałów) wojsk lądowych. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 
6.
Juncewicz, A. (2007). Szkolenie i dowodzenie w pododdziałach wojsk lądowych. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 
7.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U.1997.78.48.
 
8.
Krakowski, K. (2007). Szkolenie dowództw wojsk lądowych SZ RP. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej Wydział Wojsk Lądowych Instytut Zarządzania i Dowodzenia.
 
9.
Krakowski, K. (red.). (2009). Działalność metodyczno−szkoleniowa w Siłach Zbrojnych RP. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 
10.
Krakowski, K. (2009). System szkolenia SZ RP. Wykład, prezentacja komputerowa. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 
11.
Kręcikij, J., Wołejszo, J. (red.). (2007). Podstawy dowodzenia. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej Wydział Wojsk Lądowych Instytut Zarządzania i Dowodzenia.
 
12.
Kupisiewicz, C. (2005). Podstawy dydaktyki ogólnej. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczna Spółka Akcyjna. MON SGWP. (2010). Doktryna Szkolenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej DD/7(A). Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej Sztab Generalny Wojska Polskiego.
 
13.
NATO. (30.10.2013). Pozyskano z http://www.nato.int/.
 
14.
Leśniewski, Z. (red.). (2015). Działalność szkoleniowo−metodyczna w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wydanie II poprawione. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 
15.
Okoń, W. (1996). Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: Wydawnictwo Żak.
 
16.
Szlosek, F. (1998). Wstęp do dydaktyki przedmiotów zawodowych. Radom: Instytut Technologii i Eksploatacji.
 
17.
Wołejszo, J. (2005). Metodyka przygotowania i prowadzenia ćwiczeń z dowództwami. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej Instytut Zarządzania i Dowodzenia.
 
18.
Wołejszo, J. (red.). (2005). Współczesne uwarunkowania systemu szkolenia Wojsk Lądowych SZ RP. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej Wydział Wojsk Lądowych Instytut Zarządzania i Dowodzenia.
 
19.
Wołejszo, J., Krakowski, K., Redziak, Z. (2005). Formy i metody szkolenia dowództw wojsk lądowych. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej Wydział Wojsk Lądowych Instytut Zarządzania i Dowodzenia.
 
20.
Wołejszo, J. A., Krakowski, K., Redziak, Z. (2005). System szkolenia Wojsk Lądowych. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 
21.
Zakrzewski, J. (1974). Wybrane zagadnienia z dydaktyki wojskowej. Warszawa: Akademia Sztabu Generalnego.
 
Journals System - logo
Scroll to top