PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (249-274)
Ocena możliwości zastosowania teorii konstruktywizmu i konektywizmu pedagogicznego w systemie szkolenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Konstytucyjnym zadaniem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej jest ochrona niepodległości państwa, niepodzielności jego terytorium oraz zapewnienie bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic. By wypełnić to zadanie Wojsko Polskie w okresie pokoju nieustannie się szkoli. Szkolenie to prezentowane jest w ujęciu systemowym, ale decydenci z tego zakresu, powodowani potrzebą wpisania się w społeczeństwo informacyjne, poszukują stosownych innowacji. Stąd też dostrzega się możliwości użycia w szkoleniu wojskowym teorii konstruktywizmu i konektywizmu pedagogicznego. W opiniach oficerów studiujących i kształcących się w Akademii Sztuki Wojennej koncepcje te można zastosować przede wszystkim do zajęć teoretycznych.
 
REFERENCJE (21)
1.
ASzWoj WZiD. (5 grudzień 2016). Zastosowanie teorii konstruktywizmu i konektywizmu pedagogicznego w systemie szkolenia Sił Zbrojnych RP. Praca naukowo badawcza II.2.34.3.0.Warszawa: Akademia Sztuki Wojennej Wydział Zarządzania i Dowodzenia.
 
2.
BBN. (20.12.2014). Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014. Pozyskano z https://www.bbn.gov.pl/ftp/SBN....
 
3.
Halik, J. (2002). System szkolenia Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych RP w czasie pokoju. Część II. Charakterystyka podstawowych elementów systemu szkolenia Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych RP. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 
4.
ISAP. (30.10.2013). Traktat Północnoatlantycki sporządzony w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r. Dz. U. 2000.87.970. Pozyskano z http://isap.sejm.gov.pl/Detail....
 
5.
Juncewicz, A. (2006). System szkolenia oddziałów (pododdziałów) wojsk lądowych. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 
6.
Juncewicz, A. (2007). Szkolenie i dowodzenie w pododdziałach wojsk lądowych. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 
7.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U.1997.78.48.
 
8.
Krakowski, K. (2007). Szkolenie dowództw wojsk lądowych SZ RP. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej Wydział Wojsk Lądowych Instytut Zarządzania i Dowodzenia.
 
9.
Krakowski, K. (red.). (2009). Działalność metodyczno−szkoleniowa w Siłach Zbrojnych RP. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 
10.
Krakowski, K. (2009). System szkolenia SZ RP. Wykład, prezentacja komputerowa. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 
11.
Kręcikij, J., Wołejszo, J. (red.). (2007). Podstawy dowodzenia. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej Wydział Wojsk Lądowych Instytut Zarządzania i Dowodzenia.
 
12.
Kupisiewicz, C. (2005). Podstawy dydaktyki ogólnej. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczna Spółka Akcyjna. MON SGWP. (2010). Doktryna Szkolenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej DD/7(A). Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej Sztab Generalny Wojska Polskiego.
 
13.
NATO. (30.10.2013). Pozyskano z http://www.nato.int/.
 
14.
Leśniewski, Z. (red.). (2015). Działalność szkoleniowo−metodyczna w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wydanie II poprawione. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 
15.
Okoń, W. (1996). Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: Wydawnictwo Żak.
 
16.
Szlosek, F. (1998). Wstęp do dydaktyki przedmiotów zawodowych. Radom: Instytut Technologii i Eksploatacji.
 
17.
Wołejszo, J. (2005). Metodyka przygotowania i prowadzenia ćwiczeń z dowództwami. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej Instytut Zarządzania i Dowodzenia.
 
18.
Wołejszo, J. (red.). (2005). Współczesne uwarunkowania systemu szkolenia Wojsk Lądowych SZ RP. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej Wydział Wojsk Lądowych Instytut Zarządzania i Dowodzenia.
 
19.
Wołejszo, J., Krakowski, K., Redziak, Z. (2005). Formy i metody szkolenia dowództw wojsk lądowych. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej Wydział Wojsk Lądowych Instytut Zarządzania i Dowodzenia.
 
20.
Wołejszo, J. A., Krakowski, K., Redziak, Z. (2005). System szkolenia Wojsk Lądowych. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 
21.
Zakrzewski, J. (1974). Wybrane zagadnienia z dydaktyki wojskowej. Warszawa: Akademia Sztabu Generalnego.