PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (97-126)
A person with disability as a creative participant of the fandom. A new meaning of web 2.0
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The term „fandom” characterizes a society of fans, usually active and identifying with this society. Classic connotations of the word emphasize, however, a certain morbidness of fans in expressing their own preferences. As Joli Jenson noted: “The literature on fandom is haunted by images of defiance”. Even though last decades have brought notable changes in approach to studies on popular culture and its fans, pedagogic analyses of the issue emphasize the dangers of media consumption, in particular related to the main platform of the activity of contemporary fandom – the Internet. On the other hand, it’s the digital technologies, that are defined as a new instrument of informal pedagogy. In historical perspective, features of defiance were also attributed to people with disability. Changes in cultural-social demeanor enabled overvaluing of the position of person with disability in public discourse. In this context, following questions seem worth asking: do people with disabilities themselves act as creative participants of fandom? And if they do, how do they characterize the meaning of such activity in their lives? Should the representants of pedagogy notice the potential of this issue, despite their rather complicated relations with popular culture and digital technologies? In this paper the author explores exemplifies selected from current academic literature and thematic websites. The analysis of these examples becomes a basis for a reflection on possible answers for abovementioned questions.
 
REFERENCES (47)
1.
Andrulonis, E., Zaorska, M. (2006). Zjawisko ludzkiej niepełnosprawności w aspekcie historycznym i współcześnie. „Wychowanie na co Dzień” nr 4−5, ss. 3−8.
 
2.
Barnes, C., Mercer, G. (2003). Disability Culture: Assimilation or Inclusion? W: G.L. Albrecht, K. Seelman, M. Bury (red.), Handbook of Disability Studies (ss. 515−534). Teller Oaks: SAGE Publications.
 
3.
Boeltzig, H., Hasnain, R., Sulewski, J.S. (2012). Art and Disability: Intersecting Identities among Young Artists with Disabilities. “Disability Studies Quarterly” nr 1. Pozyskano [18.05.2017] z: http://dsq-sds.org/article/vie....
 
4.
Booth, P. (2015). Fandom: The Classroom of the Future. “Transformative Works and Cultures” nr 19. doi.org/10.3983/twc.2015.0650 [10.04.2017].
 
5.
Brough, M., Shresthova, S. (2012). Fandom meets activism: Rethinking civic and political participation. “Transformative Works and Cultures” nr 10. doi:10.3983/twc.2012.0303 [30.03.2017].
 
6.
Chaney, K. (2016). Living, working, and fangirling with a chronic illness. Pozyskano [21.04.2017] z: http://uncannymagazine.com/art....
 
7.
Chrzanowska, I. (2014). Zagrożenie nowymi formami zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością – uzasadnienia dla zainteresowania problematyką. „Studia Edukacyjne” nr 33, ss. 35−44.
 
8.
Among Children and Young People with Disabilities – Justification for the New Research Area in Special Education]. Studia Edukacyjne nr 33, 2014, Poznań 2014, pp. 35−44.
 
9.
Chrzanowska, I. (2015). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
10.
Conforto, D., Machado, R. Santarosa, L. (2014). Whiteboard: Synchronism, accessibility, protagonism and collective authorship for human diversity on Web 2.0. “Computers in Human Behavior”, nr 31, ss. 591–601.
 
11.
Filiciak, M., Tarkowski, A. (2012). Alfabet nowej kultury: F jak Fan. Pozyskano [13.04.2017] z: http://www.dwutygodnik.com/art....
 
12.
Fiske, J. (1992). The cultural economy of fandom. W: L.A. Lewis (red.), Adoring Audience. Fan Culture and Popular Media (ss. 30−44). Londyn, Nowy Jork: Routledge.
 
13.
Fiszer, A. (2016). Nowe media jako narzędzie usprawniające życie osób niepełnosprawnych. „Studia Krytyczne” nr 2, ss. 161−174.
 
14.
Furmanek, W. (2014). Zagrożenia wynikające z rozwoju technologii informacyjnych. „Dydaktyka informatyki” nr 9, ss. 20−48.
 
15.
Jaeger, P.T. (2012). Disability and the Internet: Confronting a Digital Divide. Boulder: Lynne Rienner Publishers.
 
16.
Jakubowski, W. (2006). Edukacja w świecie kultury popularnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
17.
Johnson, J.K. (2008). The visualization of the twisted tongue: Portrayals of stuttering in film, television, and comic books. “The Journal of Popular Culture” nr 2, ss. 245−261.
 
18.
Jenkins, H., Shresthova, S. (2012). Up, Up, and Away! The Power and Potential of Fan Activism. Transformative Works and Cultures, nr 10. doi.org/10.3983/twc.2012.0435 [19.04.2017].
 
19.
Jenson, J. (1992). Fandom as Pathology: The Consequences of Characterization. W: L.A. Lewis (red.), The Adoring Audience: Fan Culture and Popular Media (ss. 9–28). Nowy Jork: Routledge Publishing.
 
20.
Karahan, E., Roehrig, G. (2016). Use of Web 2.0 Technologies to Enhance Learning Experiences in Alternative School Settings. “International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology” nr 4, ss. 272−283.
 
21.
Kociemba, D. (2010). “This isn’t something I can fake”: Reactions to Glee’s representations of disability. “Transformative Works and Cultures” nr 5. doi:10.3983/twc.2010.0225 [14.04.2017].
 
22.
Konecki, K. (2010). W stronę socjologii jakościowej: badanie kultur, subkultur i światów społecznych. W: J. Leoński, M. Fiternicka-Gorzko (red.), Kultury, subkultury i światy społeczne w badaniach jakościowych (ss. 17−37), Szczecin: Volumina.pl.
 
23.
Kozera, D. (2016). Co fan może, a czego nie – dialog twórców Nie z tego świata z fanami w odcinku poświęconym fan-fiction. W: A. Krawczyk-Łaskarzewska, A. Naruszewicz-Duchlińska (red.), Seriale w kontekście kulturowym. Widzowie – fani – twórcy (ss. 133−146). Olsztyn: Instytut Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko−Mazurskiego.
 
24.
Krause, A. (2010). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie w perspektywie zmiany społecznej. W: A. Żyta (red.), Rodzina osób z niepełnosprawnością intelektualną wobec wyzwań współczesności (ss. 15−24). Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT”.
 
25.
Krause, A. (2013). Teoretyczne inspiracje pedagogiki specjalnej – pedagogika emancypacyjna. „Studia Edukacyjne” nr 28, ss. 7−16.
 
26.
Manovich, L. (2006). Język nowych mediów. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 
27.
Maślanka, A. (2008). Prawne i pozaprawne formy wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną w kontekście zmiany paradygmatu w postrzeganiu tych osób. „Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo” nr 2, ss. 17−34.
 
28.
McCall, J., Mudan Finn, K. (2016). Exit, pursued by a fan: Shakespeare, Fandom, and the Lure of the Alternate Universe. “Critical Survey” nr 2, ss. 27−38.
 
29.
Melosik, Z. (2003). Kultura popularna jako czynnik socjalizacji. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, cz. II (ss. 68−91). Warszawa: PWN.
 
30.
Mukherjee, R. (2011). Bling fling: Commodity consumption and the politics of the “post-racial”. W: M.G. Lacy, K.A. Ono (red.), Critical Rhetorics of Race (ss. 178−196). Nowy Jork: New York University Press.
 
31.
Ostrowska, A. (2015). Stosunek społeczeństwa do osób z niepełnosprawnością na podstawie badań z lat 1993–2013. Jak postępuje proces integracji? „Zdrowie Publiczne i Zarządzanie” nr 3, ss. 232−242.
 
32.
Ploch, L. (2014). Konteksty aktywności artystycznej osób z niepełnosprawnością. Warszawa: Difin.
 
33.
Prior, S., Reynolds, F. (2003). A lifestyle coat-hanger’: a phenomenological study of the meanings of artwork for women coping with chronic illness and disability. “Disability and Rehabilitation” nr 14, ss. 785–794.
 
34.
Rogan, P., Walker, P. (2014). Make the Day Matter! Promoting Typical Lifestyles for Adults with Significant Disabilities. Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Co.
 
35.
Rosenblatt, B., Tushnet, R. (2015). Transformative Works – Young Women’s Voices on Fandom and Fair Use. W: J. Bailey, V. Steeves (red.) eGirls, eCitizens (ss. 385−409). Ottawa: University of Ottawa Press.
 
36.
Safran, S.P. (1998). The First Century of Disability Portrayal in Film An Analysis of the Literature. “The Journal of Special Education” nr 4, ss. 467−479.
 
37.
Sandvoss, C. (2005). Fans: The Mirror of Consumption. Cambridge: Polity Press.
 
38.
sasha_feather. (2010). From the edges to the center: Disability, Battlestar Galactica, and fan fiction. “Transformative Works and Cultures” nr 5. doi.org/10.3983/twc.2010.0227 [10.04.2017].
 
39.
Siuda, P. (2010). Od dewiacji do głównego nurtu. Ewolucja akademickiego spojrzenia na fanów. „Studia Medioznawcze” nr 3, ss. 87–99.
 
40.
Siuda, P. (2012). Mechanizmy kultury prosumpcji, czyli fani i ich globalne zróżnicowanie. “Studia Socjologiczne” nr 4, ss. 109−132.
 
41.
Stelter, Ż. (2005). Twórczość jako metoda łagodzenia skutków niepełnosprawności. „Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny: Nasze Forum” nr 3−4, ss. 121−129.
 
42.
Stachura, K. (2007). Nowe media i technologie tożsamości. Lifestreaming jako praktyka społeczno-kulturowa. W: „Toruńskie Studia Bibliograficzne” nr 1. doi.org/10.12775/ TSB.2014.009 [2.04.2017].
 
43.
Szpunar, M. (2010). Nowe media a paradygmat kultury uczestnictwa. W: M. Graszewicz i J. Jastrzębski (red.), Teorie komunikacji i mediów (ss. 251−262), Wrocław: Wydawnictwo ATUT.
 
44.
Tarkowski, A. (2004). Radosna rewolucja, wolna kultura. „Obieg” nr 2. Pozyskano [16.04.2017] z: http://witryna.czasopism.pl/pl....
 
45.
Thomson, R.G. (1997). Extraordinary bodies: Figuring physical disability in American culture and literature. Columbia University Press.
 
46.
Więckowska, K. (2010). Obraz niepełnosprawności w filmach rysunkowych dla dzieci. „Szkoła Specjalna” nr 2, ss. 138−146.
 
47.
Wojtasik, Ł. (2009). Rodzice wobec zagrożeń dzieci w Internecie. „Dziecko Krzywdzone” nr 1, ss. 90−99.
 
Journals System - logo
Scroll to top