PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (134-152)
KINDERGARTEN AS AN INSTITUTION SUPPORTING EDUCATIONAL ACTIVITIES OF THE FAMILY TO A CHILD
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Family and preschools are fundamental to educational young child. The family made the educational process and the impact of a natural nursery are institutional. Environmental cooperation on the line nursery – family enables the comprehensive development of the child. Forms of cooperative preschools and home visits should be varied and adapted to the characteristics and needs of different social groups. The main objective of this study the author made the diagnosis of the expectations of parents of young children in the family support and educational activities for preschools. The study was conducted using the method of diagnostic survey, as part of which used a survey technique The studies were included in the parents of preschool children in the province of Mazovia
 
REFERENCES (16)
1.
Waloszek D., Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym, założenia, treści i organizacja, Wydawnictwo WSP, Zielona Góra 1994.
 
2.
Kowalczuk P., Rodzice jako pierwsi nauczyciele. Partnerzy, petenci czy zło konieczne?, [w:] Waloszek D. (red.), Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Obszary sporów, poszukiwań, wyzwań i doświadczeń w kontekście zmian oświatowych, Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Kraków 2010.
 
3.
Siarkiewicz E., Ostatni bastion czyli jawne i ukryte wymiary pracy przedszkola, Impuls, Kraków 2000.
 
4.
Christopher C., Nauczyciel–rodzic skuteczne porozumiewanie się, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 
5.
Mendel M., Orientacje nauczycieli polskich i amerykańskich wobec współpracy ze środowiskiem, [w:] Jankowski D. (red.), Szkoła w społeczności lokalnej, Wyd. UAM, Kalisz 2003.
 
6.
Basińska A., Dialog rodziny i szkoły w tworzeniu warunków dla optymalnego rozwoju dziecka, [w:] Dąbrowa E., Jankowska D. (red.), Pedagogika dialogu. Dialog w teorii i praktyce edukacyjnej, Wyd. APS, Warszawa 2009.
 
7.
Waloszek D., Nauczyciel i dziecko. Organizacja warunków edukacji przedszkolnej, Wydawnictwo WSP, Zielona Góra 1998.
 
8.
Nowicka-Kozioł M., Koncepcje podmiotowości w interakcji – M. Buber a H. G. Gadamer, [w:] Nowicka-Kozioł M. (red.), Wybrane aspekty podmiotowości w wychowaniu, WSPS, Warszawa 1999.
 
9.
Werpechowski S., Podmiotowość w interakcji nauczyciel–uczeń w szkole specjalnej, [w:] Nowicka-Kozioł M. (red.), Wybrane aspekty podmiotowości w wychowaniu, WSPS, Warszawa 1999.
 
10.
Nowosad I., W poszukiwaniu warunków współpracy nauczycieli i rodziców, [w:] M.J. Szymański (red.), Nauczyciele i rodzice. W poszukiwaniu nowych znaczeń i interpretacji współpracy, Zielona Góra 2004.
 
11.
Kowolik P., Dialog i współdziałanie szkoły z domem rodzinnym, [w:] Głażewski M. (red.), Współprzestrzenie edukacji, Szkoła–rodzina–społeczeństwo–kultura, Kraków 2005.
 
12.
Siedlecka K., Moje nauczycielskie doświadczenia – osiągnięcia i trudności ze współpracy z rodzicami, [w:] Konieczna A. (red.), Optymalizacja sytuacji szkolonej uczniów – różnorodne wymiary współpracy z rodzicami, APS, Warszawa 2010.
 
13.
Żłobicki W., Rodzice i nauczyciele w edukacji wczesnoszkolnej, Kraków 2000.
 
14.
Klim-Klimaszewska A., Pedagogika przedszkolna, PIW, Warszawa 2005.
 
15.
Litwińska K., Jedynaczki i jedynacy w świetle badań psychologicznych, [w:] Rostowska T., Jarmołowska A. (red), Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego, Warszawa 2010.
 
16.
Gruszczyk-Kolczyńska E., Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna – wprowadzone zmiany oraz ich konsekwencje. Raport eksperta Ministra Edukacji, [w:] Ogrodzka-Mazur E. (red.), Edukacja małego dziecka. Teoretyczne odniesienia, tendencje i problemy, Impuls, Cieszyn–Kraków 2010.
 
Journals System - logo
Scroll to top