PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (221-237)
A family pact - legal and administrative framework of the demographic safety in the European Union in the program prospect of reconciling work and family life
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, ul. Sienkiewicza 4, 05-410, Józefów, Polska
 
 
KEYWORDS
 
REFERENCES (9)
1.
Gabryszak, R, Magierka, D. (2009). Wprowadzenie do polityki społecznej, Warszawa: Difin.
 
2.
Ištok, R. Terem, P. Čajka, P. Rýsová, L. (2010). Politická geografia. Banská Bystrica: Wydawnictwo UMB.
 
3.
Jan Paweł II, Przemówienie na otwarcie obrad IV Konferencji Ogólnej Episkopatu Ameryki Łacińskiej w Santo Domingo (12 października 1992), 15: AAS 85 (1993), 819.
 
4.
Katechizm Kościoła Katolickiego. (1994). Poznań: Pallotinum.
 
5.
Kluz, S. (2011). Makroekonomiczne konsekwencje procesów demograficznych, [w:] http://www.dlaczegopolska.pl/i... [2011-10-24].
 
6.
Kowalska, I. (2004). Sytuacja demograficzna w Polsce na tle Europy i Świata, [w:] http://www.isnrng.uksw.edu.pl/... [2011-10-24].
 
7.
Krajewska, A. (2006). Migracje i potrzeba wielokulturowej edukacji, [w:] Dammacco, G. Sitek, B. (2006). Swobodny przepływ osób w perspektywie europejskiego procesu integracji, Bari-Olsztyn: Wydawnictwo UWM, s. 299-303.
 
8.
Paweł VI. (1967). Encyklika Populorum progressio. http://www.opoka.org.pl/biblio... [2012-03-21].
 
9.
Romańczuk, M. (2006). Swobodny przepływ osób a zjawisko internacjonalizacji terroryzmu, [w:] Dammacco, G. Sitek, B. Swobodny przepływ osób w perspektywie europejskiego procesu integracji, Bari-Olsztyn: Wydawnictwo UMW, s. 109-116.
 
Journals System - logo
Scroll to top