PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (197-216)
Political paranoia and conspiracy thinking in the context of political decisions made by young voters in the parliamentary and presidential elections in 2015
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article is focused on young, still studying adults in the context of theirs preferences and political decisions. The purpose of this paper is to characterize the phenomenon of political paranoia and conspiratorial thinking, finding out the voters’ declarations about theirs choices in the fields of: political party they voted for in parliamentary elections in October 2015 and the candidate they voted for in presidential election in May 2015. Moreover, crucial aspect in that research process is describing the level of each party’s and candidate’s adherents’ political paranoia and conspiratorial thinking. Questions in a questionnaire helped with identifying and describing the characteristics of each party’s voters in terms of political paranoia and conspiratorial thinking, giving the general picture that high level of political paranoia, measured with Political Paranoia Scale – written and designed by Krzysztof Korzeniowski – correlates with a preference for choosing conservative, right-wing and characterized by significant anomie political parties and candidates. Thereby, it confirmed the main hypothesis, which allows on continuing the discussion and supplementing research conducted so far and at the same time proposing the direction of development and strategies towards conducting further research in the area of exploring the psychological profile of young voters.
 
REFERENCES (19)
1.
Bakir-Tokarska J. (2012). Okrzyki pogromowe. Szkice z antropologii historycznej Polski lat 1939–1946, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.
 
2.
Grzesiak-Feldman M. (2011). O związkach różnych form myślenia spiskowego z uprzedzeniami wobec obcych. W: J. Czarnota-Bojarska i I. Zinserling (red.), W kręgu najważniejszych zagadnień psychologii społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 
3.
Grzesiak-Feldman M. (2012). Prawicowy autorytaryzm oraz orientacja na dominację społeczną jako predyktory różnych form myślenia spiskowego, „Psychologia Społeczna”, t. 7, s. 48−63.
 
4.
Jakubowska U. (2005). Ekstremizm polityczny. Studium psychologiczne, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 
5.
Jakubowska U. (1999). Preferencje polityczne. Psychologiczne teorie i badania, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa.
 
6.
Kofta M., Sędek G. (1999). Stereotypy duszy grupowej a postawy wobec obcych: wyniki badań sondażowych. w: B. Wojciszke, M. Jarymowicz (red.), Psychologia rozumienia zjawisk Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Łódź.
 
7.
Korzeniowski K. (2009). O dwóch psychologicznych przesłankach myślenia spiskowego. Alienacja czy autorytaryzm, „Psychologia Społeczna”, t. 43(11), s. 144−154.
 
8.
Korzeniowski K. (2005). O wielowymiarowości autorytaryzmu, [w:] U. Jakubowska,.
 
9.
K. Skarżyńska (red.), Demokracja w Polsce. Doświadczanie zmian, Wydawnictwo, Academica, Warszawa.
 
10.
Korzeniowski K. (2010). Paranoja polityczna. Charakterystyka zjawiska i metody jego pomiaru, „Przegląd Psychologiczny”, t. 53, nr 2, s. 145−162.
 
11.
Korzeniowski K. (2002). Utrata i pozyskiwanie politycznego sensu. Anomia i paranoja polityczna. w: K. Skarżyńska (red.), Podstawy psychologii politycznej, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 
12.
Kosiński D. (2013). Teatra polskie. Rok katastrofy, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa.
 
13.
Pipes D. (1998). Potęga spisku. Wpływ paranoicznego myślenia na dzieje ludzkości, Bej Service, Warszawa.
 
14.
Robins R.S., Post J.M. (1999). Paranoja polityczna. Psychopatologia nienawiści, Książka i Wiedza, Warszawa.
 
15.
Tomaszewska K. (2004). Samoakceptacja, poczucie umiejscowienia kontroli i dogmatyzm a poziom paranoi politycznej, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa.
 
16.
Autor nieznany, Wyniki wyborów do Sejmu RP, 2015, http://parlament2015.pkw.gov.p... (data dostępu: 21.03.2016).
 
17.
Ipsos, PiS wygrał we wszystkich grupach wiekowych. Młodzi nie zawiedli Kukiza iKorwina, 2015, http://www.tvn24.pl/wiadomosci... (data dostępu: 21.03.2016).
 
18.
Parlamentarny.pl, Frekwencja w wyborach. Dlaczego Polacy nie głosują?, 2015, http://www.tvn24.pl/wiadomosci... (data dostępu: 21.03.2016).
 
19.
Polska Agencja Prasowa, Szydło: katastrofa smoleńska powinna być wreszcie wyjaśniona, 2016, http://www.pap.pl/aktualnosci/... (data dostępu: 21.03.2016).
 
Journals System - logo
Scroll to top