PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (197-216)
Paranoja polityczna imyślenie spiskowe a decyzje polityczne młodych głosujących w wyborach parlamentarnych i prezydenckich w 2015 roku
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Niniejszy artykuł skoncentrowany jest na studiujących młodych dorosłych w kontekście ich preferencji oraz decyzji politycznych. Celem tekstu jest scharakteryzowanie zjawiska paranoi politycznej i myślenia spiskowego, przeanalizowanie wyborów badanych na poziomie deklaratywnym, czyli pozyskanie informacji, na jaką partię głosowali w wyborach parlamentarnych do Sejmu RP w październiku 2015 roku oraz którego kandydata poparli, wybierając prezydenta RP w maju 2015 roku, a także zmierzenie poziomu paranoi politycznej i myślenia spiskowego, jakim charakteryzują się wyborcy poszczególnych partii i kandydatów. Odpowiedzi na pytania w badaniu kwestionariuszowym pozwoliły wskazać, że wyższy poziom paranoi politycznej mierzonej na Skali Paranoi Politycznej autorstwa Krzysztofa Korzeniowskiego koreluje z preferowaniem partii oraz kandydatów konserwatywnych, prawicowych lub charakteryzujących się znaczną anomią. Tym samym potwierdzono główną hipotezę, co umożliwiło dyskusję i uzupełnienie badań dotychczas przeprowadzonych, a jednocześnie stworzenie propozycji kierunku i strategii prowadzenia dalszych badań w obszarze poznawania profilu psychologicznego współczesnych młodych wyborców.
 
REFERENCJE (19)
1.
Bakir-Tokarska J. (2012). Okrzyki pogromowe. Szkice z antropologii historycznej Polski lat 1939–1946, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.
 
2.
Grzesiak-Feldman M. (2011). O związkach różnych form myślenia spiskowego z uprzedzeniami wobec obcych. W: J. Czarnota-Bojarska i I. Zinserling (red.), W kręgu najważniejszych zagadnień psychologii społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 
3.
Grzesiak-Feldman M. (2012). Prawicowy autorytaryzm oraz orientacja na dominację społeczną jako predyktory różnych form myślenia spiskowego, „Psychologia Społeczna”, t. 7, s. 48−63.
 
4.
Jakubowska U. (2005). Ekstremizm polityczny. Studium psychologiczne, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 
5.
Jakubowska U. (1999). Preferencje polityczne. Psychologiczne teorie i badania, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa.
 
6.
Kofta M., Sędek G. (1999). Stereotypy duszy grupowej a postawy wobec obcych: wyniki badań sondażowych. w: B. Wojciszke, M. Jarymowicz (red.), Psychologia rozumienia zjawisk Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Łódź.
 
7.
Korzeniowski K. (2009). O dwóch psychologicznych przesłankach myślenia spiskowego. Alienacja czy autorytaryzm, „Psychologia Społeczna”, t. 43(11), s. 144−154.
 
8.
Korzeniowski K. (2005). O wielowymiarowości autorytaryzmu, [w:] U. Jakubowska,.
 
9.
K. Skarżyńska (red.), Demokracja w Polsce. Doświadczanie zmian, Wydawnictwo, Academica, Warszawa.
 
10.
Korzeniowski K. (2010). Paranoja polityczna. Charakterystyka zjawiska i metody jego pomiaru, „Przegląd Psychologiczny”, t. 53, nr 2, s. 145−162.
 
11.
Korzeniowski K. (2002). Utrata i pozyskiwanie politycznego sensu. Anomia i paranoja polityczna. w: K. Skarżyńska (red.), Podstawy psychologii politycznej, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 
12.
Kosiński D. (2013). Teatra polskie. Rok katastrofy, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa.
 
13.
Pipes D. (1998). Potęga spisku. Wpływ paranoicznego myślenia na dzieje ludzkości, Bej Service, Warszawa.
 
14.
Robins R.S., Post J.M. (1999). Paranoja polityczna. Psychopatologia nienawiści, Książka i Wiedza, Warszawa.
 
15.
Tomaszewska K. (2004). Samoakceptacja, poczucie umiejscowienia kontroli i dogmatyzm a poziom paranoi politycznej, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa.
 
16.
Autor nieznany, Wyniki wyborów do Sejmu RP, 2015, http://parlament2015.pkw.gov.p... (data dostępu: 21.03.2016).
 
17.
Ipsos, PiS wygrał we wszystkich grupach wiekowych. Młodzi nie zawiedli Kukiza iKorwina, 2015, http://www.tvn24.pl/wiadomosci... (data dostępu: 21.03.2016).
 
18.
Parlamentarny.pl, Frekwencja w wyborach. Dlaczego Polacy nie głosują?, 2015, http://www.tvn24.pl/wiadomosci... (data dostępu: 21.03.2016).
 
19.
Polska Agencja Prasowa, Szydło: katastrofa smoleńska powinna być wreszcie wyjaśniona, 2016, http://www.pap.pl/aktualnosci/... (data dostępu: 21.03.2016).
 
Journals System - logo
Scroll to top