PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (39-52)
The growing divergence internal Polish – delusion rational development
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Socio-economic changes in Poland during the last decade are interpreted in a way far different. On success story show mainly their authors. On the other hand, opponents of this thesis show many defeats. These are the appearance and brevity of successes and significantly uneven development of the country in the regional. The voice of negation, which is the result of empirical research papers, rarely reaches into the mainstream of information. The condition for support policy development on sound intellectual knowledge of the facts determining of development processes and their consequences. Verbalism inscribed in EU development policy focused on the creation of a “European land of prosperity” rarely is covered by tangible benefits for the whole community of the European community, and simultaneously sharpen the socio-economic inequalities, including in Poland. Progressive divergence inside the country confirmed by the analysis of relational indicator being the main background presented theoretical considerations.
 
REFERENCES (30)
1.
Acemoglu D., Robinson J.A. (2014). Dlaczego narody przegrywają. Poznań, Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 
2.
Błaszczak D., Sawicz B. (2010). Polityka regionalna Unii Europejskiej a proces konwergencji regionów Europy. W: S.I. Bukowski (red.), Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy, Warszawa, Wydawnictwo CeDeWu, s. 109−136.
 
3.
Bojarski W. (2002). Dokąd Polsko? Wobec globalizacji i integracji europejskiej. Łódź, Wydawnictwo Ad Astra.
 
4.
Bożyk P. (2015). Apokalipsa według Pawła. Wrocław, Wydawnictwo Wektory.
 
5.
Brada J.C. (2009). The New Comparative Economics versus the Old: Less Is More but Is It Enough?, „The European Jurnal of Comparative Economics”, Vol. 6 (1), s. 3−15.
 
6.
Dorożyński T. (2010). Integracja regionalna a dysproporcje gospodarcze. Przykład Unii Europejskiej. W: S.I. Bukowski (red.), Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy. Warszawa, Wydawnictwo CeDeWu, s. 237−249.
 
7.
Główny Urząd Statystyczny (2015). Ubóstwo w Polsce w latach 2013 i 2014. Warszawa.
 
8.
Holko M. (2015). Ryzyko i bezpieczeństwo w Unii Europejskiej. „Journal of Modern Science” nr 1/24, s. 209−228. DOI 10.13166/JoMS.issn.1734-2031.
 
9.
Hryniewicz J.T. (2015). Polska na tle historycznych podziałów przestrzeni europejskiej oraz współczesnych przemian gospodarczych, społecznych i politycznych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
10.
Jegorow D. (2014). Społeczno-gospodarcze problemy rozwoju – paradoks interpretacyjny w świetle danych ilościowych (dyskusja wokół świata dobrobytu i świata rosnących dysproporcji rozwojowych). W: D. Jegorow (red.), Człowiek – Gospodarka – Współpraca – Rozwój. Perspektywa lokalna i globalna, cz. 3, Chełm, CIVIS & Sun Solution, s. 61−74.
 
11.
Kieżun W. (2013). Patologia transformacji. Warszawa, Wydawnictwo Poltxt.
 
12.
Kołodko G.W. (2013a). Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości. Warszawa, Prószyński i S-ka.
 
13.
Kołodko G.W. (2013b). Świat na wyciągnięcie myśli. Warszawa, Prószyński i S-ka.
 
14.
Kołodko G.W. (2013c). Wędrujący świat. Warszawa, Prószyński i S-ka.
 
15.
Kozak M.W. (2014a). Konflikty wokół nowego paradygmatu a rozwój regionalny Polski po 1990 roku. „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” nr 37 (1), s. 163−180. DOI: 10.15584/nsawg.
 
16.
Kraciuk J. (2015). Nauki ekonomiczne wobec kryzysów finansowych. „Journal of Modern Science” nr 2/25, s. 219−230. DOI:10.13166/JoMS.issn.1734-2031.
 
17.
Krajewski P. (2015). Dylemat zrównoważonej konsumpcji i zrównoważonego rozwoju w prawie międzynarodowym i UE. „Journal of Modern Science” nr 3/26, s. 101−114. DOI: 10.13166/JoMS.issn.1734-2031.
 
18.
Piketty T. (2015). Kapitał w XXI wieku. Warszawa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 
19.
Popkiewicz M. (2013). Świat na rozdrożu. Katowice, Wydawnictwo Sonia Draga.
 
20.
Roubini N., Mihm S. (2011). Ekonomia kryzysu. Warszawa, Oficyna Wolters Kluwer.
 
21.
Rybiński K. (2014). Ekonomia w matriksie. Lublin, Wydawnictwo Słowa i Myśli.
 
22.
Skousen M. (2015). Logika ekonomii. Warszawa, Fijorr Publishing Jan Fijor.
 
23.
Sobczak T. (2012). Ekonomiści czytani, ale nie słuchani. Warszawa, KeyText.
 
24.
Soboń J. (2015). Bezpieczeństwo finansów publicznych w Polsce. „Journal of Modern Science” nr 2/25, s. 231−240. DOI 10.13166/JoMS.issn.1734-2031.
 
25.
Szymański W. (2015). Świat i Polska wobec wyzwań. Warszawa, Wydawnictwo Difin.
 
26.
Wrzosek T. (2015). Dyskurs nacjonalistyczny w Polsce – główne idee. „Journal of Modern Science” nr 3/26, s. 349−362. DOI: 10.13166/JoMS.issn.1734-2031.
 
27.
Zybertowicz A., Gurtowski M., Sojak R. (2015). Państwo Platformy. Bilans zamknięcia. Warszawa, Wydawnictwo Fronda.
 
28.
Żyżyński J. (2013). Suwerenność gospodarcza – mit i polityczny cel. „Zeszyty Polityczne Prawa i Sprawiedliwości” nr 2 (1), s. 47−61.
 
29.
Gniadkowski A., Gorzelak G. (2015, 26 października). Peryferyjne regiony nigdy nie dogonią metropolii. „Wspólnota”, http://www.wspolnota.org.pl/ak... (dostęp: 15.01.2016).
 
30.
Kozak M.W. (2014b, 8−9 października). Osiągnięcia i wyzwania polityki spójności. Konferencja „Statystyka w procesie monitorowania polityki spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej”. Lublin, Urząd Statystyczny w Lublinie, http://lublin.stat.gov.pl/semi... (dostęp: 15.01.2016).
 
Journals System - logo
Scroll to top