PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (39-52)
Postępująca dywergencja wewnętrzna Polski – ułuda racjonalnego rozwoju
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zmiany w wymiarze społeczno-gospodarczym dokonujące się w Polsce na przestrzeni minionej dekady wpisane są w pasmo sukcesów, o czym wieszczą jednak w przeważającej większości ich promotorzy. Równolegle wskazywane są liczne porażki, do których należy zaliczyć zarówno pozorność i krótkotrwałość sukcesów, jak i istotnie nierównomierny rozwój kraju w układzie regionalnym. Ten przeciwny głos będący wynikiem empirycznych prac naukowych nader rzadko przebija się do głównego nurtu informacyjnego. By polityki rozwoju mogły być oparte na przesłankach intelektualnych, warunkiem koniecznym jest znajomość faktów determinujących procesy rozwojowe oraz ich konsekwencje. Werbalizm wpisany w politykę rozwoju UE zorientowany na kreowanie „europejskiej krainy dobrobytu” nader rzadko ma pokrycie w wymiernych korzyściach dla całej społeczności europejskiej Wspólnoty, a równolegle wyostrzają się nierówności społeczno-gospodarcze, w tym dotykające Polski. Postępującą dywergencję wewnętrzną kraju potwierdza analiza relacyjno-wskaźnikowa będąca głównym tłem zaprezentowanych rozważań teoretycznych.
 
REFERENCJE (30)
1.
Acemoglu D., Robinson J.A. (2014). Dlaczego narody przegrywają. Poznań, Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 
2.
Błaszczak D., Sawicz B. (2010). Polityka regionalna Unii Europejskiej a proces konwergencji regionów Europy. W: S.I. Bukowski (red.), Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy, Warszawa, Wydawnictwo CeDeWu, s. 109−136.
 
3.
Bojarski W. (2002). Dokąd Polsko? Wobec globalizacji i integracji europejskiej. Łódź, Wydawnictwo Ad Astra.
 
4.
Bożyk P. (2015). Apokalipsa według Pawła. Wrocław, Wydawnictwo Wektory.
 
5.
Brada J.C. (2009). The New Comparative Economics versus the Old: Less Is More but Is It Enough?, „The European Jurnal of Comparative Economics”, Vol. 6 (1), s. 3−15.
 
6.
Dorożyński T. (2010). Integracja regionalna a dysproporcje gospodarcze. Przykład Unii Europejskiej. W: S.I. Bukowski (red.), Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy. Warszawa, Wydawnictwo CeDeWu, s. 237−249.
 
7.
Główny Urząd Statystyczny (2015). Ubóstwo w Polsce w latach 2013 i 2014. Warszawa.
 
8.
Holko M. (2015). Ryzyko i bezpieczeństwo w Unii Europejskiej. „Journal of Modern Science” nr 1/24, s. 209−228. DOI 10.13166/JoMS.issn.1734-2031.
 
9.
Hryniewicz J.T. (2015). Polska na tle historycznych podziałów przestrzeni europejskiej oraz współczesnych przemian gospodarczych, społecznych i politycznych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
10.
Jegorow D. (2014). Społeczno-gospodarcze problemy rozwoju – paradoks interpretacyjny w świetle danych ilościowych (dyskusja wokół świata dobrobytu i świata rosnących dysproporcji rozwojowych). W: D. Jegorow (red.), Człowiek – Gospodarka – Współpraca – Rozwój. Perspektywa lokalna i globalna, cz. 3, Chełm, CIVIS & Sun Solution, s. 61−74.
 
11.
Kieżun W. (2013). Patologia transformacji. Warszawa, Wydawnictwo Poltxt.
 
12.
Kołodko G.W. (2013a). Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości. Warszawa, Prószyński i S-ka.
 
13.
Kołodko G.W. (2013b). Świat na wyciągnięcie myśli. Warszawa, Prószyński i S-ka.
 
14.
Kołodko G.W. (2013c). Wędrujący świat. Warszawa, Prószyński i S-ka.
 
15.
Kozak M.W. (2014a). Konflikty wokół nowego paradygmatu a rozwój regionalny Polski po 1990 roku. „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” nr 37 (1), s. 163−180. DOI: 10.15584/nsawg.
 
16.
Kraciuk J. (2015). Nauki ekonomiczne wobec kryzysów finansowych. „Journal of Modern Science” nr 2/25, s. 219−230. DOI:10.13166/JoMS.issn.1734-2031.
 
17.
Krajewski P. (2015). Dylemat zrównoważonej konsumpcji i zrównoważonego rozwoju w prawie międzynarodowym i UE. „Journal of Modern Science” nr 3/26, s. 101−114. DOI: 10.13166/JoMS.issn.1734-2031.
 
18.
Piketty T. (2015). Kapitał w XXI wieku. Warszawa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 
19.
Popkiewicz M. (2013). Świat na rozdrożu. Katowice, Wydawnictwo Sonia Draga.
 
20.
Roubini N., Mihm S. (2011). Ekonomia kryzysu. Warszawa, Oficyna Wolters Kluwer.
 
21.
Rybiński K. (2014). Ekonomia w matriksie. Lublin, Wydawnictwo Słowa i Myśli.
 
22.
Skousen M. (2015). Logika ekonomii. Warszawa, Fijorr Publishing Jan Fijor.
 
23.
Sobczak T. (2012). Ekonomiści czytani, ale nie słuchani. Warszawa, KeyText.
 
24.
Soboń J. (2015). Bezpieczeństwo finansów publicznych w Polsce. „Journal of Modern Science” nr 2/25, s. 231−240. DOI 10.13166/JoMS.issn.1734-2031.
 
25.
Szymański W. (2015). Świat i Polska wobec wyzwań. Warszawa, Wydawnictwo Difin.
 
26.
Wrzosek T. (2015). Dyskurs nacjonalistyczny w Polsce – główne idee. „Journal of Modern Science” nr 3/26, s. 349−362. DOI: 10.13166/JoMS.issn.1734-2031.
 
27.
Zybertowicz A., Gurtowski M., Sojak R. (2015). Państwo Platformy. Bilans zamknięcia. Warszawa, Wydawnictwo Fronda.
 
28.
Żyżyński J. (2013). Suwerenność gospodarcza – mit i polityczny cel. „Zeszyty Polityczne Prawa i Sprawiedliwości” nr 2 (1), s. 47−61.
 
29.
Gniadkowski A., Gorzelak G. (2015, 26 października). Peryferyjne regiony nigdy nie dogonią metropolii. „Wspólnota”, http://www.wspolnota.org.pl/ak... (dostęp: 15.01.2016).
 
30.
Kozak M.W. (2014b, 8−9 października). Osiągnięcia i wyzwania polityki spójności. Konferencja „Statystyka w procesie monitorowania polityki spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej”. Lublin, Urząd Statystyczny w Lublinie, http://lublin.stat.gov.pl/semi... (dostęp: 15.01.2016).
 
Journals System - logo
Scroll to top