PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (313-324)
Practical use of cultural capital resources in the process of local integration
 
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Cultural capital is one of the basic conditions for the existence of local bonds and social identity. In the perspective of contemporary cultural transformations, it has an overwhelming effect on the processes taking place in local communities and thus influences political decisions regarding the management of administrative units. The author aims to provide examples of the practical use of this knowledge by local administration bodies in Poland. As a result of the analysis of data collected on the websites of local governments, confirmation of the indicated theses was obtained.
 
REFERENCES (14)
1.
Aktywna integracja szansą rozwoju gminy Węgierska Górka, https://wegierska-gorka.pl/akt... [dostęp:13.06.2021].
 
2.
Becla A., Czaja S. (2015). Czynniki integracji i dezintegracji społeczności lokalnych na przykładzie społeczności gminy Dobromierz, [w:] M. Adamczyk, W. Olszewski (red.) Społeczności lokalne jako miejsca zmian. Teoria i praktyka, Polkowice, Wydawnictwo Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach.
 
3.
Grzybowski J. (2015). Obywatelskość icnota– niepodważalny związek polityki i etyki w starożytnej Grecji, KwartalnikFilozoficzny, t. 43, zeszyt 4, Kraków.
 
4.
Integracja młodzieży z powiatu szydłowieckiego, http://szydlowiecpowiat.pl/cms... _mlodziezy_z_powiatu_szydlowieckiego [dostęp: 13.06.2021].
 
5.
Mariański J. (2021). Peter Ludwig Berger (1929–2017) przejście od teorii sekularyzacjido desekularyzacji, Lublin.
 
6.
Pozycja społeczna – kapitał społeczny, s. 3, https://www.pedagog.uw.edu.pl/... [dostęp: 13.06.2021].
 
7.
Program Aktywizacja i Integracja, https://www.rawa mazowiecka.pl/2759,program--aktywizacja-i-integracja [dostęp: 13.06.2021].
 
8.
Projekt „Relacje-restart” w Centrum integracja Gdynia, z https://www.gdynia.pl/mieszkan... [dostęp: 13.06.2021].
 
9.
Projekty, https://mapadotacji.gov.pl/pro... &page_ no=7 [dostęp: 13.06.2021].
 
10.
Świątkiewicz W. (1987). Integracja kulturowa i jej społeczna uwarunkowania, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
11.
Świątkiewicz W. (2001). Kapitał kulturowy a zagadnienie integracji społecznej, [w:] A. Barska, T. Michalczyk, M. S. Szczepański (red.), Ku integracji rozwoju człowieka i społeczeństwa, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
12.
Tuziak B. (2006). Kapitał społeczny lokalnych wspólnot samorządowych, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, zeszyt 9, część 2, Rzeszów, Katedra TeoriiEkonomii i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 
13.
Wójcik S. (2016). Funkcje samorządu terytorialnego, Roczniki Nauk Społecznych, t. 8(44), nr 3, Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL.
 
14.
Ziółkowski M. (2012). Kapitały społeczny, kulturowy i materialny i ich wzajemne konwersje we współczesnym społeczeństwie polskim, Studia Edukacyjne, nr 22/2012. Poznań, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu.
 
Journals System - logo
Scroll to top